סדר התרת נדרים

1528 הורדותגודל 27Kהוכנס בל' תשרי התשס"ט
שישה סדרי משנה.
צילום: בבא קמא.

כפי מנהג חכמי בית - אל בירושת"ו, לומר בערב שבת וער"ח.