• סגולת ישראל בפרשת בשלח

  מאת הרב אליהו בריןתקציר: הדגשת סגולת ישראל המתגלה בנס קריעת הים, וההפנמה של יציאת מצרים בנשמת ישראל בתחילת הצעידה במדבר. לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 46 דקות (ישיבת בית אל)

  13:00 | 14/01/2022 | י"ב שבט התשפ"ב
 • קפיצה נחשונית

  מאת הרב יצחק בן יוסףתקציר: היה ויכוח מי ירד ראשון לים סוף, נחשון ירד ראשון, וסיפור נפלא עם תובנות לחיים. לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 4 דקות (ישיבת בית אל)

  13:00 | 14/01/2022 | י"ב שבט התשפ"ב
 • מקריעת ים סוף ועד מצות הציצית

  מאת הרב מאיר גולדויכטתקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 7 דקות (ישיבת בית אל)

  13:00 | 14/01/2022 | י"ב שבט התשפ"ב
 • ההתבוננות בסיבת הקורונה

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: המגיפה גורמת לפירוד גדול בעם, והתיקון לזה הוא לפעול לאחדות. הבנה שכל העולם הוא אחדותי ובתוכם עמ"י לב האומות גם כן אחד. מצד שני, לא צריך לדלג מעל בעיות אלא יש מצווה להוכיח בצורה טובה את מי שטועה. וצריך להבין שבימינו חוטאים הם לא רעים לבריות אלא עסוקים במוסר ממילא הדיון לא צריך להיות בצורה כובשת אלא בצורה של דיון אידיאולוגי בלי לדרוס אחד את השני. לקבל שיש עוד דעות בעולם בדרך לאחדות ואחדות אין פירושה לוותר על דעתי.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 46 דקות (ישיבת בית אל)

  13:00 | 14/01/2022 | י"ב שבט התשפ"ב
 • גישתו של האדר"ת וחתנו הרב לישוב החדש בארץ

  מאת הרב הראל כהןתקציר: המאמצים הרבים שהשקיע האדר"ת בשביל לבסס את הישוב החדש בארץ על יסוד קדושה חיובי. לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 31 דקות (ישיבת בית אל)

  13:00 | 14/01/2022 | י"ב שבט התשפ"ב
 • עבודת ה' ושירה

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: בקריעת ים סוף התבררה בודאות שליטת הקב"ה בטבע ואין מקום להסבר מדעי; "אז ישיר" - שירה המגיעה מהמקור העליון ומתמשכת לעתיד לבוא; השירה מסמלת עבודת ה' מתוך שמחה ושלמות; שלמות עבודת ה' היא עשיה לפי כל הדיקדוקים ביחד עם כוונה מלאה. לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 46 דקות (ישיבת בית אל)

  11:00 | 12/01/2022 | י' שבט התשפ"ב
 • דרישת המדינה היהודת מישראל ומאומות העולם

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: הקמת מדינה יהודת ע"י ישראל ובתמיכת אומות העולם, וצריכים אומות העולם לאפשר לישראל לבנות ולהקים מדינה לעצמם.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 38 דקות (ישיבת בית אל)

  08:00 | 12/01/2022 | י' שבט התשפ"ב
 • הבחירה האלוקית בישראל

  מאת הרב משה חביבתקציר: * הבנת הביטוי 'בעצם' ביחס לעמ"י- עמ"י הוא התכלית האלוקית. * גם התורה היא 'עצם העולם'- היא תכלית העולם. * יש להתעסק בעבודת ה' בעצם, בתכלית האלוקית, ולא בזוטות- במסגרת החיצונית. * סיכום שלושת הסיבות לבחירה האלוקית בישראללצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 44 דקות (ישיבת בית אל)

  23:00 | 10/01/2022 | ח' שבט התשפ"ב
 • תפילת חנה

  מאת הרב שמעון קלייןתקציר: תפילתה של חנה בראי פרק א', והדברים שאמורים עד כה.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 53 דקות (ישיבת בית אל)

  23:00 | 10/01/2022 | ח' שבט התשפ"ב
 • משמעות התפילין

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: הרב עוסק במצוות קידוש החודש ובמשמעות של זה שזאת מצווה שהיא על בני ארץ ישראל שרק במקרי קיצון חכמי חוץ לארץ יכולים לקיים. בהמשך הרב עוסק במצוות תפילין ובמשמעות שלה (אות בין ישראל לה')לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 54 דקות (ישיבת בית אל)

  23:00 | 10/01/2022 | ח' שבט התשפ"ב
 • רמב"ן על פרשת בא - חלק א'

  מאת הרב חיים כץתקציר: מדוע המצרים לא הדליקו נרות במכת חושך? האם משה ופרעה באמת לא נפגשו מאז אמירת משה "לא אוסיף ראות פניך"? מה הייתה נשיאת החן של עם-ישראל בעיני המצרים?לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 33 דקות (ישיבת בית אל)

  17:00 | 10/01/2022 | ח' שבט התשפ"ב
 • הצורה הרגישה מן החומר הפחות ממנה

  מאת הרב הראל כהןתקציר: עם ישראל יותר רגיש מאומות העולם ולכן החסרונות בו יותר ניכרים, והתוכן הנכון שצריך ללמד בעם ישראל.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 34 דקות (ישיבת בית אל)

  17:00 | 10/01/2022 | ח' שבט התשפ"ב
 • רמב"ן על פרשת בא - חלק ב'

  מאת הרב חיים כץתקציר: מה היא החשיבות העצומה של יציאת מצרים ומדוע אנחנו מזכירים אותה בכל כך הרבה מצוות? "מן הניסים הגדולים המפורסמים אדם מודה בניסים הנסתרים". מדוע בתורה החודשים נקראים רק במספרם? מדוע כיום אנו משתמשים בשמות בבליים לחודשים?לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 35 דקות (ישיבת בית אל)

  17:00 | 10/01/2022 | ח' שבט התשפ"ב
 • וארא - שיעור באמונה

  מאת הרב אליהו בריןתקציר: מדוע תשובת ה' למשה מחולקת ל2 חלקים, האחד בפרשת שמות והשני בוארא? פרשת וארא - שיעור מופלא באמונה מריבונו של עולם. על שם הויה ועל הופעת ה' בעולם.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 46 דקות (ישיבת בית אל)

  18:00 | 07/01/2022 | ה' שבט התשפ"ב
 • החסד האלוקי המוחלט

  מאת הרב משה חביבתקציר: האמונה שבסוף הכל יהפוך לטובה לא צריכה להפריע לנו להתאמץ נגד הרע.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 38 דקות (ישיבת בית אל)

  18:00 | 07/01/2022 | ה' שבט התשפ"ב
 • התקדמות הגאולה בתקומת ישראל

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: מהו המקום של עמ"י בעולם ויחסו למול אומות העולם. תגובת עם ישראל להצהרת בלפור והספר הלבן.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 42 דקות (ישיבת בית אל)

  08:00 | 07/01/2022 | ה' שבט התשפ"ב
 • תפילין – גאולת עם ישראל

  מאת הרב שמואל אליהותקציר: "ומעשה רב אשר נהגנו כשהיינו במחנות הגרמנים ימ"ש והבאנו תפילין אתנו ועשינו כל מה שבידינו להניח תפילין ככל האפשר באותן המקומות. וברור היה כברור השמש בצהרים שאם תפשו התפילין מאתנו שרפו אותם באש... ולא הי' פוצה פה ומצפצף שלא להניח תפילין משום בזיון התפילין או משום שישרפם"לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 59 דקות (ישיבת בית אל)

  08:00 | 07/01/2022 | ה' שבט התשפ"ב
 • ברכת שהחיינו על קיום מצוות בפעם הראשונה

  מאת הרב יצחק בן יוסףתקציר: האם כלה מברכת שהחיינו בטבילתה במקווה בפעם הראשונה, או בהנחת תפילין בפעם הראשונה, או שוחט השוחט בפעם הראשונה, וכדומה. לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 6 דקות (ישיבת בית אל)

  08:00 | 07/01/2022 | ה' שבט התשפ"ב
 • השילוב בין הלכה למעשה

  מאת הרב רואי מרגליתתקציר: הרב רואי מרגלית היה אברך בישיבה, שימש כמנכ"ל הישיבה במשך כעשרים שנה שבמהלכן המשיך ללמוד, ולאורך כל הזמן היה גם כתובת הלכתית ומעשית עבור התלמידים. לפני כשנה וחצי הוא החליט לפרוש מהתפקיד וחזר אל בית המדרש, שבו הוא משמש היום כראש כולל הלכות רבנות עיר. דיברנו על הלכה ומעשה, על פסיקה וניהול, וגם על תפקידו הנוסף כסא"ל במיל'..לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 48 דקות (ישיבת בית אל)

  08:00 | 07/01/2022 | ה' שבט התשפ"ב
 • ריבוי הגוונים ביהדות

  מאת הרב משה חביבתקציר: במשך השנים נוצרו הרבה דרכים בעבודת ה' וכולם נכונות. המעלה של הבושה על החטאים.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 43 דקות (ישיבת בית אל)

  16:00 | 06/01/2022 | ד' שבט התשפ"ב
 • לראות את ה' בתוך הטבע

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: הכרת ד' בנס ובטבע ◆ מתי מותר ליהנות מניסים ◆ מדרגת רבי שמעון בר יוחאי כשיצא מהמערה ◆ הדרך לכילוי הרשע ◆ 'מכת בכורות' -המאבק על הבכורה ◆ יציאת מצרים תמידית ◆ התחדשות בעניינים הרוחניים ◆ הופעת הקדושה בטבע ◆ עבודת ה' בגשמיותלצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 37 דקות (ישיבת בית אל)

  14:00 | 05/01/2022 | ג' שבט התשפ"ב
 • האומה הישראלית וכנסת ישראל

  מאת הרב ש. יוסף וייצןתקציר: מהות כנסת ישראל והאומה הישראלית והייחס בינהם.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 42 דקות (ישיבת בית אל)

  14:00 | 05/01/2022 | ג' שבט התשפ"ב
 • השפעת עם ישראל על התהליכים בעולם

  מאת הרב ש. יוסף וייצןתקציר: איך כנסת ישראל משפיעה על התהליכים האידיאליים שקורים בעולם, והיחס בין הפרט לכלל בעם ישראל.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 40 דקות (ישיבת בית אל)

  14:00 | 05/01/2022 | ג' שבט התשפ"ב
 • בגדרי עשה דוחה לא תעשה

  מאת הרב חיים כץתקציר: הרב מביא שתי הסברים יחס שבין שני תירוצי התוס' ד"ה כופין.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 56 דקות (ישיבת בית אל)

  21:00 | 04/01/2022 | ב' שבט התשפ"ב
 • פירוש הרמב"ן על פרשת וארא חלק א'

  מאת הרב חיים כץתקציר: מה מבטאים שמות הקב"ה? מדוע העולם הבא אינו מוזכר בתורה? מדוע היה צורך להזכיר שנבואת האבות פחותה מנבואת משה?לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 33 דקות (ישיבת בית אל)

  21:00 | 04/01/2022 | ב' שבט התשפ"ב
 • למה הרעותה לעם הזה?

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: הרב מבאר את הדו שיש בין ה' למשה בסוף הפרשה הקודמת ובתחילת פרשתינו. לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 43 דקות (ישיבת בית אל)

  21:00 | 04/01/2022 | ב' שבט התשפ"ב
 • פירוש הרמב"ן על פרשת וארא חלק ב'

  מאת הרב חיים כץתקציר: מהי משמעותם של ארבעת לשונות הגאולה? מה פירוש המילה "לאמור" המופיעה פעמים רבות בתורה? מהן טענותיו של משה כלפי הקב"ה?לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 32 דקות (ישיבת בית אל)

  21:00 | 04/01/2022 | ב' שבט התשפ"ב
 • תפקידו של רב קהילה

  מאת הרב ש. יוסף וייצןתקציר: הרב שלמה יוסף וייצן הוא ר"מ שיעור ג' בישיבה, המכהן כרב היישוב פסגות כבר למעלה משלושים שנה. דיברנו על עליית המשפחה מצ'ילה לירושלים, גדילתו והפיכתו לתלמיד חכם ולרב יישוב, ובעיקר על עולמו של רב קהילה, ועל תפקידיו הרוחניים והמעשיים.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 69 דקות (ישיבת בית אל)

  19:00 | 02/01/2022 | כ"ט טבת התשפ"ב
 • בניית משפחה בתוך הישיבה

  מאת הרב עידו יעקוביתקציר: הרב יאיר וסרטיל משמש כר"מ עיון לחבורה הבוגרת (שיעור ה' ומעלה), ומופקד על תחום הדרכת החתנים ושאלות בטהרת המשפחה. שוחחנו על בניית המשפחה מתוך לימוד תורה, על צבא וישיבה ועל היתרונות והחסרונות בעולם ההדרכות והסדנאות.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 27 דקות (ישיבת בית אל)

  19:00 | 02/01/2022 | כ"ט טבת התשפ"ב
 • כניסה לעולם הישיבה

  מאת הרב עידו יעקוביתקציר: הרב עידו יעקבי משמש כר"מ שיעור א' בישיבה כבר עשרים שנה, ואחד משני הר"מים הראשונים שגדלו בישיבת בית אל. שוחחנו על תהליך הכניסה לישיבה: בניית האמון בתורה, בחבורה ובעצמך, הפער שבין החיים בישיבה התיכונית לישיבה הגבוהה, מקומם של חיי חברה ותחביבים, וגם על ההבדלים שבין שיעור א' הנוכחי לזה של הדור הקודם.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 44 דקות (ישיבת בית אל)

  19:00 | 02/01/2022 | כ"ט טבת התשפ"ב
מציג 1 - 30 מתוך 201