• הדרכות מעשיות לתיקון העולם

  מאת הרב ש. יוסף וייצןתקציר: מה טמון בקריאה "והיה ברכה"? איזה נזקים עלולים לבוא מהתוכחה ומה היא תוכחה טובה? באיזה אופן האדם מתקן את המציאות?לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 39 דקות (ישיבת בית אל)

  17:00 | 25/07/2021 | ט"ז אב התשפ"א
 • מהי שיטת הפילפול?

  מאת הרב הראל כהןתקציר: מה ההבדל בין הפלפול בלשון חז"ל לפלפול שיעורר התנגדות גדולה? למה גדולי ישראל לאורך הדורות התנגדו לשיטת הפלפול? באיזה אופן אין בעיה לפלפל?לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 37 דקות (ישיבת בית אל)

  17:00 | 25/07/2021 | ט"ז אב התשפ"א
 • למה האדם נברא אחרון? - סיכום המהלך

  מאת הרב יהודה מלמדתקציר: הרב מסכם את כל המהלך וממשיך את השיעור הקודם - הסיבות לבריאת האדם אחרון והצד החיובי שבהם, ע"פ שיטת המהר"ל.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 38 דקות (ישיבת בית אל)

  17:00 | 25/07/2021 | ט"ז אב התשפ"א
 • דבקות נאמנה

  מאת הרב יצחק חי זאגאתקציר: הדבקות בד' היא מקור החיים שבא מעל החיים ומעניק להם את ערכם ומכוחו יונק כל דבק אנושי לאומי חברתי וזוגי את חיותו.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 50 דקות (ישיבת בית אל)

  09:00 | 25/07/2021 | ט"ז אב התשפ"א
 • אֶרֶץ חֶמְדָּה טוֹבָה וּרְחָבָה - הזכרת טוב הארץ בברכת המזון

  מאת הרב שמואל אליהותקציר: *מי שלא מאמין בבניין ירושלים ולא מצפה לה – אין לו חלק לעולם הבא. ולצערנו היו יהודים שהוציאו מסידור התפילה שלהם את ברכת "בונה ירושלים", כי לא רצו לעזוב את הגלות ולעלות ולבנות את ירושלים, וסופם בהתבוללות קשה וכיליון שהם גזרו על עצמם.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 59 דקות (ישיבת בית אל)

  09:00 | 25/07/2021 | ט"ז אב התשפ"א
 • מה מרוויחים מהרע בעולם?

  מאת הרב משה חביבתקציר: הרווח מכך שיש רע בעולם. ההכרח בהרחבת הדעת. גם כשזה פוגע בתמימות האמונה. קידוש ה' בהגדלת דעת והכרת ה'.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 52 דקות (ישיבת בית אל)

  09:00 | 25/07/2021 | ט"ז אב התשפ"א
 • ועשית הישר והטוב

  מאת הרב יצחק בן יוסףתקציר: מצוות רבות של בין אדם לחבירו ישנם בתורה, אך עדין לא מספיק ללא הפסוק 'ועשית הישר והטוב' רק כך אדם עושה את רצון ה' בשלימות וללא עיוותים. לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 6 דקות (ישיבת בית אל)

  09:00 | 23/07/2021 | י"ד אב התשפ"א
 • קדושת ביהמ"ק בזמן הזה

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: - חשיבות העיסוק בדיני המקדש בזמן הזה - האם בניית המקדש מוטלת עלינו או שירד מן השמים? - כניסה למקום המקדש בימינולצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 47 דקות (ישיבת בית אל)

  16:00 | 20/07/2021 | י"א אב התשפ"א
 • למלחמות הדעות והאמונות

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: איך להלחם בדעות זרות שמתנגדות ליהדות ? על גילוי האמת כוללת והמקיפה ביותר.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 41 דקות (ישיבת בית אל)

  16:00 | 20/07/2021 | י"א אב התשפ"א
 • דין מכר בפירות שביעית וכסף הקדוש בקדושת שביעית

  מאת הרב רואי מרגליתתקציר: דיני קנייה ומכירה בהקפה בפירות שביעית, איסור החזר על הלוואה בפירות ואוצר בית דין, שימוש המותר בכסף הקדוש בקדושת שביעית.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 33 דקות (ישיבת בית אל)

  09:00 | 20/07/2021 | י"א אב התשפ"א
 • חיבת הארץ ותיקון חטא המרגלים

  מאת הרב יצחק בן יוסףתקציר: משה פותח את ספר דברים בחטא המרגלים, למרות שאינו לפי הסדר ההיסטורי, משה מזהיר את באי הארץ שלא יחטאו בחטא המרגלים, כפי שחטאו דור יוצאי מצרים, ולא ימאסו חלילה בארץ חמדה.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 6 דקות (ישיבת בית אל)

  09:00 | 18/07/2021 | ט' אב התשפ"א
 • אשא לבדי

  מאת הרב יצחק חי זאגאתקציר: נשיאה במשא הציבורי כלכלי בטחוני וחברתי של ישראל היא חלק מהותי בדרך לרומם ולנשא את העם להתחבר לעצמו זהותו ויעודו.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 57 דקות (ישיבת בית אל)

  09:00 | 18/07/2021 | ט' אב התשפ"א
 • מהלכות תשעה באב שחל במוצאי שבת

  מאת הרב שמואל אליהותקציר: *התיקון לחטא המרגלים הוא להאמין כי אלוקים שהביא אותנו אל הארץ וקיים לנו את כל ההבטחות עד כאן, לא יפסיק באמצע. *מדין השתתפות בצער הציבור יש לחנך את הקטנים יותר שלא לאכול ממתקים ומעדנים וכיו"ב. כמו כן צריך לחנך את הילדים בגיל שמבינים, בנים ובנות, שלא לנעול מנעלים.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 57 דקות (ישיבת בית אל)

  09:00 | 18/07/2021 | ט' אב התשפ"א
 • יחודו של ספר דברים, ודברי התעוררות לשבת חזון

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: שתי בחינות של קבלת עול מלכות שמיים , תורת ארץ ישראל , 'אין עוד מלבדו' , 'איתך אני' , ספר דברים נאמר מפי משה  עדות על קיום התורה , צריך לתקן את כל הצדדים , מה תפקידנו בימים הללו? לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 38 דקות (ישיבת בית אל)

  17:00 | 15/07/2021 | ו' אב התשפ"א
 • למה צריך את מידת הצניעות?

  מאת הרב ש. יוסף וייצןתקציר: מה הסכנה בלגלות דברים צנועים? איך דווקא צניעות עוזרת לגלות את הצדדים הנסתרים? איזה מעלות שווה לנו להפסיד בשביל הצניעות? מה היחס הנכון לרצונות שאינם של קודש?לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 51 דקות (ישיבת בית אל)

  11:00 | 15/07/2021 | ו' אב התשפ"א
 • הקשר העמוק בין התורה לרצון?

  מאת הרב ש. יוסף וייצןתקציר: למה התורה ניתנה לבני אדם ולא למלאכים? איך התורה משכללת את הרצון? איך רצון יכול לשנות מציאות? לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 44 דקות (ישיבת בית אל)

  11:00 | 15/07/2021 | ו' אב התשפ"א
 • למה האדם נברא אחרון?

  מאת הרב יהודה מלמדתקציר: המדרש מנמק שהאדם נברא אחרון כדי שלא יאמרו שהאדם היה שותף לקב"ה במעשה בראשית- האם זאת למעלת האדם או לחסרונו? כיצד האדם ממלא תפקיד של אהבת הבורא בעולם?לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 44 דקות (ישיבת בית אל)

  11:00 | 15/07/2021 | ו' אב התשפ"א
 • קדושת ירושלים והחיוב לפעות לקרב את הגאולה

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: כח הדיבור של האדם. מבט על הטוב שיש בכל יהודי. מעלתה של ירושלים. מצות ירושת הארץ וישוב הארץ.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 47 דקות (ישיבת בית אל)

  12:00 | 13/07/2021 | ד' אב התשפ"א
 • ייסורים ממרקים חלק ג'

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: הדרך להינצל מכפירה הוא להעמיק באמונה.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 24 דקות (ישיבת בית אל)

  12:00 | 13/07/2021 | ד' אב התשפ"א
 • ייסורים ממרקים חלק ב'

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: באיזה מובן צודקת הכפירה שאומרת שאין אלוקים?לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 42 דקות (ישיבת בית אל)

  12:00 | 13/07/2021 | ד' אב התשפ"א
 • הלכות תשעה באב שחל במוצאי שבת

  מאת הרב עודד מילרתקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 5 דקות (ישיבת בית אל)

  21:00 | 12/07/2021 | ג' אב התשפ"א
 • בְּמִסְתָּרִים תִּבְכֶּה נַפְשִׁי

  מאת הרב שמואל אליהותקציר: *ההבטחה להחזיר תחילה את חצי שבט מנשה היא כנראה ההסבר לגבורה ולאומץ שמתגלים בדורנו אחרי אלפי שנים של חולשה ופחדנות. היא גם הסבר לאומץ הגדול של חיילינו ולערבות ההדדית המופלאה שקיימת בדורנו.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 58 דקות (ישיבת בית אל)

  09:00 | 09/07/2021 | כ"ט תמוז התשפ"א
 • רוח וחומר סדרי עדיפויות

  מאת הרב יצחק בן יוסףתקציר: פינחס ויהושוע שני מנהיגים מסמלים את הרוח הגדולה ואת כשרון המעשה. מנהיגות ותורה אינם עוברים בירושה אלא במידת ההשקעה.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 9 דקות (ישיבת בית אל)

  20:00 | 08/07/2021 | כ"ח תמוז התשפ"א
 • נחנו חלוצים

  מאת הרב יצחק חי זאגאתקציר: חשבו אותם לחומרניים שחושבים רק על המקנה שלהם אבל באמת הם הביאו איתם תפיסה ארץ ישראלית חדשה שהקדימה את דורם.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 46 דקות (ישיבת בית אל)

  20:00 | 08/07/2021 | כ"ח תמוז התשפ"א
 • מיהו צדיק יסוד עולם?

  מאת הרב ש. יוסף וייצןתקציר: מה הופך צדיק לצדיק יסודעולם? האם צדיק יסוד עולם צריך להיות תלמיד חכם גדול בתורה ובמצוות? האם צניעות היא מידה של לכתחילה או בדיעבד?לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 35 דקות (ישיבת בית אל)

  09:00 | 08/07/2021 | כ"ח תמוז התשפ"א
 • האהבה הגדולה לאדר"ת

  מאת הרב הראל כהןתקציר: מה מקור האהבה גדולה של האדר"ת לתורת העם והארץ? מה הביא את האדר"ת לעסוק בשיטת הפילפול?לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 31 דקות (ישיבת בית אל)

  09:00 | 08/07/2021 | כ"ח תמוז התשפ"א
 • למה מי שמפחד הוא פתי?

  מאת הרב ש. יוסף וייצןתקציר: ממה נובע הפחד? מה קורה למי שמפחד? איך צריך להתמודד מול הפחד?לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 49 דקות (ישיבת בית אל)

  09:00 | 08/07/2021 | כ"ח תמוז התשפ"א
 • מהו שורש האמונה במסורת?

  מאת הרב ש. יוסף וייצןתקציר: למה האמונה במסורת כ"כ מפריעה לכפירה? איך מגיים לאמונה שלמה? מהו יסוד אמונה? איך הכפירה בעצמה מקבלת חיים מיסוד האמונה?לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 43 דקות (ישיבת בית אל)

  09:00 | 08/07/2021 | כ"ח תמוז התשפ"א
 • סגולת המצאות תלמיד חכם על דורו

  מאת הרב הראל כהןתקציר: איך גדולי הרוח מאפשרים לעם ישראל להתעסק עם הצרכים החומריים? איך אותם גדולים מהווים מחאה חיה לכפירה? באיזה אופן האדר"ת השפיעה על הסובבים לו?לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 32 דקות (ישיבת בית אל)

  09:00 | 08/07/2021 | כ"ח תמוז התשפ"א
 • השורש המשותף לקנאות ולחסד

  מאת הרב משה חביבתקציר: גם בקנאות וגם החסד מגיעים המדבקות באמת האלוקית. הרב מסביר איך כל ענייני הפרשה מלמדים נקודה זו.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 38 דקות (ישיבת בית אל)

  23:00 | 04/07/2021 | כ"ד תמוז התשפ"א
מציג 1 - 30 מתוך 204