• מתנות כהונה, עניים וספירת העומר

  îàú הרב חיים בן שושןú÷öéø: מתנות כהונה ומתנות עניים, בין אדם למקום ובין אדם לחבירו, ספירת העומר ומות תלמידי רבי עקיבא. ההתעלות הרוחנית צריכה להתאים להתקדמות הרוחנית.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 38 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  00:00 | 17/05/2024 | ט' אייר התשפ"ד
 • פדיית יונתן וביסוס הממלכה ע"י שאול

  îàú הרב שמעון קלייןú÷öéø: העם פודה את יונתן ולא מאפשר לשאול להורגו. לאחר מכן הפסוקים מתארים לנו את ביסוס מלכותו של שאול. התבונַנו בלשונות הפסוקים והשווינו למלכות דוד. כחלק מתיאור מלכותו של שאול מתוארת גם משפחתו. התבוננו במי שכתוב שבמי שהושמט.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 40 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  00:00 | 17/05/2024 | ט' אייר התשפ"ד
 • מפומבדיתא עד בריסק

  îàú הרה"ג דוד לייבלú÷öéø: על עולמה של תורה בבעל פה בעולם הישיבות מאז ועד הנה, הסתכלות על אסכולות השונות ובין נושאי כליהם – גדולי התורה שחיינו מושתתים עליהם, יסודות פרשנות התלמוד ומתודולוגיה תלמודית. שיעור שנמסר בהיכל ישיבת המתיבתא 'תורה ודעת' ירושלם. ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 65 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  00:00 | 17/05/2024 | ט' אייר התשפ"ד
 • רבנו בחיי פרשת קדושים- חלק ב'

  îàú הרב חיים כץú÷öéø: הסבר נוסף לפס' "קדושים תהיו". מדוע הקדים הפס' אמא לאבא במצוות מורא? הסבר דברי המדרש תנחומא עה"פ הנ"ל. חלק מן המצוות המובאות בפרשתנו מקבילות אל עשרת הדיברות.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 29 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  04:00 | 16/05/2024 | ח' אייר התשפ"ד
 • היחס הראוי של החרדים למדינת ישראל ויום העצמאות

  îàú הרה"ג דוד לייבלú÷öéø: ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 60 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  08:00 | 13/05/2024 | ה' אייר התשפ"ד
 • הלכות יום העצמאות

  îàú הרב משה בר ציוןú÷öéø: דיון הלכתי במקורות חיוב נוסח ההודאה ביום העצמאות, אמירת הלל, ברכת הלל ומנהגי אבלות ביו העצמאות.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 67 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  05:00 | 13/05/2024 | ה' אייר התשפ"ד
 • עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים

  îàú הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אú÷öéø: במעמד הר סיני זכינו בתורה שמוליכה אותנו בדרך הכי נכונה וטובה והעמידה הזאת לרגלי הר סיני היא אותה עמידה של עם ישראל שעתידה להיות בירושלים שירושלים מבטאת את החיבור הגדול בעם ישראל וירושלים מופיעה גם את קדושתה של כל ארץ ישראל.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 45 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  05:00 | 13/05/2024 | ה' אייר התשפ"ד
 • כינוס ר"ח אייר תשפ"ד

  îàú הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אú÷öéø: ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 19 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  05:00 | 12/05/2024 | ד' אייר התשפ"ד
 • לתוקף קדושת יום העצמאות

  îàú הרב משה בר ציוןú÷öéø: הכנה רוחנית ליום העצמאותìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 61 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  05:00 | 12/05/2024 | ד' אייר התשפ"ד
 • רקע ופתיחה למהלך האידאות בישראל

  îàú הרב הראל כהןú÷öéø: התקופה והרקע של כתיבת המאמר, וסקירה כללית של המאמר. ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 38 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  05:00 | 12/05/2024 | ד' אייר התשפ"ד
 • שיחת פתיחה למסכת קידושין

  îàú הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אú÷öéø: הקשר בין עם ישראל לקב"ה משול לקשר בין בעל לאישה, הקשר בין השבת לישראל גם, קשר בין בעל לאישה הוא דבר גדול. מהות הקניין.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 46 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  05:00 | 12/05/2024 | ד' אייר התשפ"ד
 • הגורל ותפישת יונתן

  îàú הרב שמעון קלייןú÷öéø: אחרי שהעם אוכלים, שאול שואל בה' האם להמשיך לרדוף אחרי פלישתים וה' לא עונה לו. שאול עושה גורל כדי לראות מי חטא, ומתגלה שיונתן חטא.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 40 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  05:00 | 12/05/2024 | ד' אייר התשפ"ד
 • סדר יום חדש למדינת ישראל

  îàú חגי לוברú÷öéø: מה עושים כשכואב, היחס לאויב, תפקיד בחורי הישיבות, המלחמה העולמית, דין 'רודף', הגבורה האזרחית והחיילים בחזית ועוד.. חגי לובר - אביו של יהונתן הי"ד איש הרוח, האב השכול שעסוק כבר תקופה ארוכה בעידוד וחיזוק המורל הלאומי במסר חד וברור ליום הזיכרון ! ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 8 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  05:00 | 12/05/2024 | ד' אייר התשפ"ד
 • שיחה ליום הזיכרון לשואה

  îàú הרב משה גנץú÷öéø: סיפור משפחתו של הרב גנץ בשואה, התייחסות לשאלה "איפה לוקים היה בשואה?". היחס לקרבה של יום הזיכרון ליום העצמאות.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 45 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  23:00 | 11/05/2024 | ג' אייר התשפ"ד
 • גאולה - חמישים שערי בינה

  îàú הרב שמואל אליהוú÷öéø: "הַיָּמִים שֶׁל ספִירַת הָעֹמֶר, צָרִיךְ להַרְבּוֹת בָּהֶם תַּחֲנוּנִים, וּבִפְרָט בּעֵת הַסּפִירָה, כִּי הַשָּׁעָה צרִיכָה לכָךְ מאֹד, ויִזָּהֵר להַרְבּוֹת בָּהֶם בִּטְבִילָה, למַתֵּק הַדִּינִין בּמֵי הַחֶסֶד, ויִזָּהֵר בָּהֶם מאֹד מאֹד מִן כַּעַס וּמִקּטָטָה וּמַחְלֹקֶת בַּבַּיִת וּבַחוּץ, ויַרְאֶה אוֹתוֹת אַהֲבָה ורֵעוּת, הֵן לִבְנֵי בֵיתוֹ הֵן לַאֲנָשִׁים אֲחֵרִים" ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 60 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  09:00 | 09/05/2024 | א' אייר התשפ"ד
 • הכניסה לקודש

  îàú הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אú÷öéø: כדי להיכנס לקודש יש צורך בהכנה | איסור דם – חזון הצמחונות והשלום | עבודת ה' מתוך אהבה ויראה | הימנעות מעבירה – שמחה גדולה! | נקיות בענייני ממונותìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 41 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  09:00 | 09/05/2024 | א' אייר התשפ"ד
 • למה לעומר?

  îàú הרב יצחק בן יוסףú÷öéø: ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 5 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  08:00 | 09/05/2024 | א' אייר התשפ"ד
 • אהבת ה' או אהבת האדם, מה גדול יותר?

  îàú הרב יהושע שפיראú÷öéø: הרב יהושע שפירא מסביר כיצד נלמד לאהוב באמת את הקרובים לנו ומדוע זה חלק מרכזי בעבודת ה'. ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 2 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  05:00 | 09/05/2024 | א' אייר התשפ"ד
 • הפסד ממונו עבור הצלת נפשות

  îàú הרב גבריאל סרףú÷öéø: מתוך כנס אסופות הישיבות ה-4 בנושא "קוממיות בארצנו" - שיעורים הענייני מלחמה וארץ ישראל.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 49 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  23:00 | 07/05/2024 | כ"ט ניסן התשפ"ד
 • מסירות נפש

  îàú הרב אליעזר מלמדú÷öéø: מתוך כנס אסופות הישיבות ה-4 בנושא "קוממיות בארצנו" - שיעורים הענייני מלחמה וארץ ישראל.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 48 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  23:00 | 07/05/2024 | כ"ט ניסן התשפ"ד
 • שלשו מצוות נצטוו ישראל בארץ

  îàú הרב אליקים לבנוןú÷öéø: מתוך כנס אסופות הישיבות ה-4 בנושא "קוממיות בארצנו" - שיעורים הענייני מלחמה וארץ ישראל.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 46 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  23:00 | 07/05/2024 | כ"ט ניסן התשפ"ד
 • שחרור חטפים בשעת מלחמה

  îàú הרב אלישע אבינרú÷öéø: מתוך כנס אסופות הישיבות ה-4 בנושא "קוממיות בארצנו" - שיעורים הענייני מלחמה וארץ ישראל.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 54 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  23:00 | 07/05/2024 | כ"ט ניסן התשפ"ד
 • כל המקום אשר תדרוך בו כף רגלכם

  îàú הרב משה חביבú÷öéø: מתוך כנס אסופות הישיבות ה-4 בנושא "קוממיות בארצנו" - שיעורים הענייני מלחמה וארץ ישראל.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 40 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  23:00 | 07/05/2024 | כ"ט ניסן התשפ"ד
 • האמת והשלום

  îàú הרב נעם ולדמןú÷öéø: מתוך כנס אסופות הישיבות ה-4 בנושא "קוממיות בארצנו" - שיעורים הענייני מלחמה וארץ ישראל.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 44 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  23:00 | 07/05/2024 | כ"ט ניסן התשפ"ד
 • לעזרת ה' בגיבורים

  îàú הרב יואל מנוביץ'ú÷öéø: מתוך כנס אסופות הישיבות ה-4 בנושא "קוממיות בארצנו" - שיעורים הענייני מלחמה וארץ ישראל.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 44 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  00:00 | 05/05/2024 | כ"ז ניסן התשפ"ד
 • מלכים ומלחמותיהם

  îàú הרב משה חי בהרבú÷öéø: מתוך כנס אסופות הישיבות ה-4 בנושא "קוממיות בארצנו" - שיעורים הענייני מלחמה וארץ ישראל.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 48 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  00:00 | 05/05/2024 | כ"ז ניסן התשפ"ד
 • האם הירא ורך הלבב חייב מלחמת מצווה?

  îàú הרב יהושע ון-דייקú÷öéø: מתוך כנס אסופות הישיבות ה-4 בנושא "קוממיות בארצנו" - שיעורים הענייני מלחמה וארץ ישראל.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 50 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  00:00 | 05/05/2024 | כ"ז ניסן התשפ"ד
 • מידת החסידות בעת מלחמה

  îàú הרב יצחק סבתוú÷öéø: מתוך כנס אסופות הישיבות ה-4 בנושא "קוממיות בארצנו" - שיעורים הענייני מלחמה וארץ ישראל.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 40 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  00:00 | 05/05/2024 | כ"ז ניסן התשפ"ד
 • אהבת ישראל - בכל מחיר?!

  îàú הרב יונתן דון יחיאú÷öéø: מתוך כנס אסופות הישיבות ה-4 בנושא "קוממיות בארצנו" - שיעורים הענייני מלחמה וארץ ישראל.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 36 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  00:00 | 05/05/2024 | כ"ז ניסן התשפ"ד
 • מלחמות שאול המלך

  îàú הרב יעקב ידידú÷öéø: מתוך כנס אסופות הישיבות ה-4 בנושא "קוממיות בארצנו" - שיעורים הענייני מלחמה וארץ ישראל.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 41 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  00:00 | 05/05/2024 | כ"ז ניסן התשפ"ד
מציג 1 - 30 מתוך 214