• נשמות של עולם התוהו חלק ב'

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: המשך השיעור על הנשמות הגדולות של דורנו והסיבה לנפילות שלהםלצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 37 דקות (ישיבת בית אל)

  14:00 | 14/05/2021 | ג' סיון התשפ"א
 • עבודות בשינוי בשמיטה

  מאת הרב רואי מרגליתתקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 30 דקות (ישיבת בית אל)

  14:00 | 14/05/2021 | ג' סיון התשפ"א
 • התשובה לכופרים באמונת ישראל

  מאת הרב הראל כהןתקציר: למה לא מוסרי לכפור? מה הביא את שפינוזה לכפור ובמה טעה? למה דעותיו של שפינוזה כבר אינן רלוונטיות? לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 31 דקות (ישיבת בית אל)

  13:00 | 14/05/2021 | ג' סיון התשפ"א
 • הלכות שטיפת כלים בשבת

  מאת הרב עודד מילרתקציר: איך שוטפים כלים בשבת? הרב עודד מילר מסביר הלכה למעשהלצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 4 דקות (ישיבת בית אל)

  15:00 | 09/05/2021 | כ"ז אייר התשפ"א
 • החיבור הרוחני של פסח ושבועות

  מאת הרב ידידיה סעיידתקציר: איך ספירת העומר מחברת בין פסח לשבועות?לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 2 דקות (ישיבת בית אל)

  15:00 | 09/05/2021 | כ"ז אייר התשפ"א
 • יסודות בעבודת ה' ואהבת ה' את ישראל

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: כי לי הארץ ◆ דע מי שעומד על ימינו ◆ ייהרג ואל יעבור באונאת דברים◆ אם כבנים אם כעבדים ◆ מי אשם? ◆ משכני בתוככם ◆ מבט גדול ועמוק ◆ מעשים קטנים בגדלות או גדולים בקטנותלצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 53 דקות (ישיבת בית אל)

  10:00 | 06/05/2021 | כ"ד אייר התשפ"א
 • ל"ג בעומר ופרשת אמור

  מאת הרב יצחק חי זאגאתקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 50 דקות (ישיבת בית אל)

  20:00 | 04/05/2021 | כ"ב אייר התשפ"א
 • כוחה ועוצמתה של מילה

  מאת הרב מאיר גולדויכטתקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 9 דקות (ישיבת בית אל)

  16:00 | 04/05/2021 | כ"ב אייר התשפ"א
 • שורשים בחינוך האדם

  מאת הרב יצחק בן יוסףתקציר: מדוע מוזכר בתורה שם ההורים ומתי לא, ומתי לא מוזכר השם כלל? וסיפור נפלא מה'בן איש חי' השפעת שורש גידול על מציאות חייולצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 8 דקות (ישיבת בית אל)

  15:00 | 04/05/2021 | כ"ב אייר התשפ"א
 • סקירה על עניין ספר הזוהר וסדריו, והסבר הפסוק 'פתחו לי שערי צדק'

  מאת הרב שבתי סבתותקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 32 דקות (ישיבת בית אל)

  08:00 | 04/05/2021 | כ"ב אייר התשפ"א
 • ספירת העומר- לטהרנו מטומאותינו

  מאת הרב מרדכי גרינברגתקציר: מהלך המסביר את עניין ספירת העומר- קניין של המעלה הזמנית שקיבלנו בליל הסדר, ע"י שאלות ותירוציהןלצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 56 דקות (ישיבת בית אל)

  07:00 | 04/05/2021 | כ"ב אייר התשפ"א
 • מעלין בקודש

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: הקדושה שנשארת תמיד ◆ מדרגות בקדושת הזמנים ◆ אור שבעת הימים ◆ מלא כל הארץ כבודו ◆ יחס התורה לבעלי מום ◆ נקדש את שמך בעולם ◆ אמרות טהורות ◆ לראות טוב... נצור לשונך ◆ ממך הכול ◆ ימי התנופה – ימי הגאולהלצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 48 דקות (ישיבת בית אל)

  10:00 | 29/04/2021 | י"ז אייר התשפ"א
 • ל"ג בעומר: סוד כוחו של רשב"י

  מאת תקציר: איך ל"ג בעומר נותן טעם נוסף לספירת העומר ומהו כוחו המיוחד של רבי שמעון בר יוחאי?לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 2 דקות (ישיבת בית אל)

  20:00 | 26/04/2021 | י"ד אייר התשפ"א
 • תיקון המידות ומעלת התורה

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: תיקון המידות והמעשים בדרך אל הקודש. גדולת יוה"כ ואחדות עמ"י שמבטאת עבודת הכהן הגדול. "הדם הוא הנפש" - מניעת שפיכות דמים לריק. מדרגת החיים מעל התורה ומעלת "סור מרע". מעלת א"י. מעלת התורה והעוסקים בה וכבוד ת"ח. ההליכה אחרי ה' בבניין א"י. עבודת ה' בשם כל ישראל ובכל רמ"ח ושס"ה. ישרות בכל המעשים.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 51 דקות (ישיבת בית אל)

  12:00 | 23/04/2021 | י"א אייר התשפ"א
 • מהי המשמעות של ״ותטענו בגבולנו״?

  מאת הרב מאיר גולדויכטתקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 7 דקות (ישיבת בית אל)

  11:00 | 23/04/2021 | י"א אייר התשפ"א
 • 'ואהבת לרעך כמוך'

  מאת הרב יצחק בן יוסףתקציר: 'ואהבת לרעך כמוך' - תובנות שונות בפסוק וסיפור נפלא לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 8 דקות (ישיבת בית אל)

  11:00 | 23/04/2021 | י"א אייר התשפ"א
 • שמירת קדושה מביאה גאולה

  מאת הרב שמואל אליהותקציר: *אלפי שנים לא ידעו בני האדם איך נישואי קרובים גורמים מוות, מומים ומחלות. רק היום, אחרי אלפי שנים ומחקר ענק ויקר מאוד של אלפי חוקרים, אנחנו מתחילים להבין את התהליך המופלא שאלוקים יצר כדי שלא נסבול.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 62 דקות (ישיבת בית אל)

  11:00 | 23/04/2021 | י"א אייר התשפ"א
 • היום

  מאת הרב יצחק חי זאגאתקציר: איך עצמו של יום הכפורים מכפר? ומה פשר הכרזת המשיח כאילו בכל יום הוא יכול להופיע? האם אין מדובר בתהליך גאולה ארוך?לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 50 דקות (ישיבת בית אל)

  11:00 | 23/04/2021 | י"א אייר התשפ"א
 • פסח שני- החיבור של תורה וישראל

  מאת הרב ינון גרוסברגתקציר: מסירות למצוות למרות הקושי, הרב ינון גרוסברג מסביר על החידוש של פסח שנילצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 3 דקות (ישיבת בית אל)

  09:00 | 23/04/2021 | י"א אייר התשפ"א
 • חובת העמדת בית דין

  מאת הרב אליעזר בן פורתתקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 37 דקות (ישיבת בית אל)

  20:00 | 20/04/2021 | ח' אייר התשפ"א
 • הרב שטיינר מספר על הרצי"ה

  מאת הרה"ג חיים שטיינרתקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 0 דקות (ישיבת בית אל)

  15:00 | 20/04/2021 | ח' אייר התשפ"א
 • לתוקף קדושת יום העצמאות

  מאת הרב ש. יוסף וייצןתקציר: על מה אמירת ההלל ביום העצמאות? מה ההבדל המהותי בין שיעבוד לגאולה? מהי קדושתו של יום העצמאות? לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 39 דקות (ישיבת בית אל)

  15:00 | 20/04/2021 | ח' אייר התשפ"א
 • ארץ ישראל מסוגלת לאהבת ה'

  מאת הרב משה חביבתקציר: צריך למדוד ערך של דברים מצד הפנימיות ולא מצד החיצוניות. הדבקות בה' דרך המצוות. עבודת ה' בארץ ישראל - מאהבה ולא מיראהלצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 56 דקות (ישיבת בית אל)

  15:00 | 20/04/2021 | ח' אייר התשפ"א
 • תפילת ליל יום העצמאות תשפ"א בישיבת בית אל

  מאת תלמידי ישיבת בית אלתקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 70 דקות (ישיבת בית אל)

  15:00 | 19/04/2021 | ז' אייר התשפ"א
 • הכח הגדול שיש בכל דיבור של קודש

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: כח הדיבור הוא החיבור של הגוף והנשמה. השפעת הדיבור על העולם, וחשיבות כל דיבור של קודש. עם ישראל - סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה. הבעיה בממשלה בתמיכת הערבים.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 48 דקות (ישיבת בית אל)

  15:00 | 19/04/2021 | ז' אייר התשפ"א
 • איך נכון לציין את יום הזיכרון לחללי צה"ל?

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: העיסוק ביום זה צריך להיות בערך מסירות הנפש ולא בצער על האובדן. לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 38 דקות (ישיבת בית אל)

  15:00 | 19/04/2021 | ז' אייר התשפ"א
 • מזיכרון לעצמאות - מדין לרחמים

  מאת הרב ש. יוסף וייצןתקציר: הגאולה צריכה להגיע גם על ידי מידת הדין, ובשביל זה צריך מסירות נפש. ככל שמתקדמת הגאולה רבה מידת הרחמים ומתמעטת מידת הדין. לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 37 דקות (ישיבת בית אל)

  15:00 | 19/04/2021 | ז' אייר התשפ"א
 • פנחס ולרשטיין מספר על הקמת הישובים ביו"ש

  מאת פנחס ולרשטייןתקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 33 דקות (ישיבת בית אל)

  20:00 | 18/04/2021 | ו' אייר התשפ"א
 • מזכרון לעצמאות

  מאת הרב יצחק חי זאגאתקציר: אין ספק שתקומת מדינת ישראל היא נס עצום אבל מדוע שיבוא השפע הנפלא הזה מלווה עם בעיות רוחניות לא קלות?לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 50 דקות (ישיבת בית אל)

  18:00 | 16/04/2021 | ד' אייר התשפ"א
 • וְרוֹאִין גְּבוּל אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל וַאֲוִירָהּ וּשְׂמֵחִים וְאוֹמְרִים הוֹדָיָה

  מאת הרב שמואל אליהותקציר: *אנו מודים לה' על הנס שקרה לפני 73 שנים, בה' באייר תש"ח, בחזרת שלטון ישראל על ארץ ישראל. ביום זה הפסיק שיעבוד המלכויות שהיה עלינו 1900 שנה מאז חורבן בית שני. ובגמרא למדנו שהפסקת שעבוד מלכויות נקראת ימות המשיח.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 64 דקות (ישיבת בית אל)

  18:00 | 16/04/2021 | ד' אייר התשפ"א
מציג 1 - 30 מתוך 206