• מצוות יישוב הארץ

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: מצוות עשה דאורייתא ליישב את ארץ ישראל, וזו מצווה כללית ומרכזית ששקולה ככל התורה כולה. במהלך הגלות הארץ היתה תחת שלטון גויים וכעת עלינו לחזור לשלוט על כולה וליישבה.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 45 דקות (ישיבת בית אל)

  22:00 | 08/05/2022 | ז' אייר התשפ"ב
 • תפקיד הכוהנים ומהלך ספירת העומר

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: להשתמש בלשון נקיה. הכח של דיבור האדם. תפקיד הכהנים - להרבות שלום כאהרון ולקרב את ישראל להקב"ה. מהלך ספירת העומר - החיבור של המידות הטבעיות והשכל המעיין.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 42 דקות (ישיבת בית אל)

  22:00 | 08/05/2022 | ז' אייר התשפ"ב
 • איך מכים את השני בלי מכות?

  מאת הרב מאיר גולדויכטתקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 0 דקות (ישיבת בית אל)

  11:00 | 06/05/2022 | ה' אייר התשפ"ב
 • מעלת הציבור וקורבנותיו

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 38 דקות (ישיבת בית אל)

  14:00 | 05/05/2022 | ד' אייר התשפ"ב
 • מצמיחה לשמחה

  מאת הרב שמואל אליהותקציר: בתחילת דרכה הייתה מדינת ישראל במשטר של צֶנַע שבו חילקו אוכל בקצבה לתושבי המדינה, היום מדינת ישראל נמצאת בין עשרים המדינות העשירות בעולם. בעבר היינו מתחננים שימכרו לנו נשק להגן על עצמנו, היום האומות עומדות בתור לקנות מאיתנו כלי נשק מתקדמים.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 61 דקות (ישיבת בית אל)

  09:00 | 05/05/2022 | ד' אייר התשפ"ב
 • השפעת המדינה על לומדי התורה בעם ישראל

  מאת הרב נתנאל אילתקציר: קיום התורה והמצוות בגלות הוא פרטי. לא רק במובן הטכני של המצוות הכלליות, אלא באופן מהותי - סגולי. קיום התורה והמצוות בצורה כללית מתאפשר רק ע"י ישות לאומית של עמ"י.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 27 דקות (ישיבת בית אל)

  09:00 | 05/05/2022 | ד' אייר התשפ"ב
 • יום העצמאות - מה העבודה הזאת לכם?

  מאת הרב הראל כהןתקציר: הגישות השונות בדרך הגאולה וגישת הרב קוק שרואה את הגאולה הולכת ומתקיימת לנגד עינינו.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 32 דקות (ישיבת בית אל)

  18:00 | 04/05/2022 | ג' אייר התשפ"ב
 • 'היינו כחולמים' - שיחה ליום העצמאות

  מאת הרב יצחק בן יוסףתקציר: בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים, למשמעותו הרוחנית של יום, וחובת ההודאה ביהדות.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 15 דקות (ישיבת בית אל)

  18:00 | 04/05/2022 | ג' אייר התשפ"ב
 • סיפור חיים אישי - הרב דב ליאור

  מאת הרה"ג דוב ליאורתקציר: ראיון אישי מטלטל עם הרב דב ליאור רבה של קרית ארבע לשעבר בו הוא פורס את סיפור חייו מילדותו בשואה לעלייתו בקום המדינה באוניית המעפילים אקסודוס.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 72 דקות (ישיבת בית אל)

  18:00 | 03/05/2022 | ב' אייר התשפ"ב
 • ואומר לך בדמייך חיי

  מאת רבנים שוניםתקציר: שיעורים של שלושה רבנים הרב שרקי, הרב מישאל רובין והרב שנרב הורים שכולים על יום הזיכרון.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 93 דקות (ישיבת בית אל)

  18:00 | 03/05/2022 | ב' אייר התשפ"ב
 • "עין במר בוכה ולב שמח"

  מאת הרב ידידיה סעיידתקציר: ביום הזיכרון אנו זוכרים את הקדושים שמסרו את נפשם על עם ישראל, שיוצאים מהפרט שלהם ונותנים לכלל. הרב נותן לנו מבט מיוחד על היום הזה, והתבוננות על הכאב, הגאווה והקדושה. לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 2 דקות (ישיבת בית אל)

  15:00 | 03/05/2022 | ב' אייר התשפ"ב
 • רמב"ן על פרשת קדושים

  מאת הרב חיים כץתקציר: מהו הסוד של השעיר לעזאזל? האם זוהי עבודה זרה? האם מותר להיות נבל ברשות התורה? לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 32 דקות (ישיבת בית אל)

  17:00 | 01/05/2022 | ל' ניסן התשפ"ב
 • גיוס בחורי ישיבות

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: חובה עלינו להיחלץ לצבא שכן מצווה להציל אדם מישראל שנמצא בסכנה מדין "לא תעמוד על דם רעך", וק"ו שעלינו להציל את קיום עמ"י בארצו. עם ישראל זקוק גם לכוחות גשמיים בצבא וגם לכוחות רוחניים בלימוד התורה, עלינו לשקול כיצד אנו מחזקים שני צדדים אלו.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 43 דקות (ישיבת בית אל)

  17:00 | 01/05/2022 | ל' ניסן התשפ"ב
 • מבט אמוני על השואה

  מאת הרב אליהו בריןתקציר: החורבן הנורא של השואה, עוצמת האנטישמיות שהייתה בשואה, עמלק מול ישראל, היחס לשואה, סגולת ישראל, יחסו המיוחד של הרב צבי יהודה לשואה.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 38 דקות (ישיבת בית אל)

  17:00 | 01/05/2022 | ל' ניסן התשפ"ב
 • כתובת קעקע האסור והמותר

  מאת הרב יצחק בן יוסףתקציר: מדוע אסורה כתובת קעקע, והאם צריך להסירה, והאם מותר לעשות איפור קבוע בגבות? לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 11 דקות (ישיבת בית אל)

  10:00 | 29/04/2022 | כ"ח ניסן התשפ"ב
 • בין שביעי של פסח ליום העצמאות- מאז ועד היום

  מאת הרב מאיר גולדויכטתקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 7 דקות (ישיבת בית אל)

  10:00 | 29/04/2022 | כ"ח ניסן התשפ"ב
 • האם טובת הנאה נחשבת ממון

  מאת הרב שאול אלתרתקציר: "הואיל ואי בעי מיתשיל עליה ממוניה הוא" - משולב משני שיעורים שנאמרו בביהמ"ד שערי תבונה (רמות) והיכל זרח (ברכפלד).לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 75 דקות (ישיבת בית אל)

  10:00 | 29/04/2022 | כ"ח ניסן התשפ"ב
 • גאולת העתיד

  מאת הרב שמואל אליהותקציר: ארבע הגאולות מארבעת הגלויות של ארבעת המלכויות הן הדבר הכי מוצק ויציב ותקיף. אנחנו בטוחים כי כמו שה' גאל אותנו בעבר ממצרים כך הוא יגאל אותנו בעתיד משיעבוד האומות.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 59 דקות (ישיבת בית אל)

  09:00 | 29/04/2022 | כ"ח ניסן התשפ"ב
 • עדות חיה - אליעזר יגר

  מאת אליעזר יגרתקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 47 דקות (ישיבת בית אל)

  15:00 | 28/04/2022 | כ"ז ניסן התשפ"ב
 • עדות חיה - ההצלה המופלאה מהשואה

  מאת ראובן רוזנבלטתקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 47 דקות (ישיבת בית אל)

  00:00 | 28/04/2022 | כ"ז ניסן התשפ"ב
 • החיבור לכלל ישראל

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: -הגישה אל הקודש דורשת הכנות והדרגה -כשעמ"י באחדות הם יכולים להופיע קדושה, לכן פרשת קדושים עוסקת בעיקר במצוות בין אדם לחבירו -מצוות התוכחה והשותפות בכלל ישראל -מסירות נפש כדי לא להלבין פני חבירו ברביםלצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 47 דקות (ישיבת בית אל)

  13:00 | 26/04/2022 | כ"ה ניסן התשפ"ב
 • הנשיא מר יצחק הרצוג בעקבות סבו

  מאת הרב דב בערל ווייןתקציר: הנשיא מתארח בביתו של הרב בערל וויין שליט"א שהכיר את סבו. חוה"מ פסח ה'תשפ"ב.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 9 דקות (ישיבת בית אל)

  15:00 | 21/04/2022 | כ' ניסן התשפ"ב
 • גאולת העתיד

  מאת הרב שמואל אליהותקציר: ארבע הגאולות מארבעת הגלויות של ארבעת המלכויות הן הדבר הכי מוצק ויציב ותקיף. אנחנו בטוחים כי כמו שה' גאל אותנו בעבר ממצרים כך הוא יגאל אותנו בעתיד משיעבוד האומות.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 59 דקות (ישיבת בית אל)

  15:00 | 21/04/2022 | כ' ניסן התשפ"ב
 • שביעי של פסח- מעלת שירת הים

  מאת הרב מאיר גולדויכטתקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 5 דקות (ישיבת בית אל)

  15:00 | 21/04/2022 | כ' ניסן התשפ"ב
 • וְרֹב שְׂחוֹק הָיָה בָּעוֹלָם - לידת יצחק

  מאת הרב שמואל אליהותקציר: בני ישראל היו יכולים להתרעם ולומר שהם לא רוצים בנים רשעים. אבל בני ישראל באותה שעה מבינים שזו הדרך ומודים ומשתחווים, כי הם יודעים שהרשעות הזו היא זמנית ואחר כך יחזרו הבנים בתשובה שלמה ויביאו אור לעולם.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 61 דקות (ישיבת בית אל)

  12:00 | 17/04/2022 | ט"ז ניסן התשפ"ב
 • רעיונות והסברים על קערת הסדר

  מאת הרב יצחק בן יוסףתקציר: רעיונות נפלאים על הגדה של פסח, ועל הקערה. לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 10 דקות (ישיבת בית אל)

  00:00 | 15/04/2022 | י"ד ניסן התשפ"ב
 • שתי דקות על בדיקת חמץ

  מאת הרב עודד מילרתקציר: כולנו בודקים חמץ בליל י"ד. הרבה פעמים זה מגיע אחרי שבועות של ניקיון. עד כמה צריך להקפיד בבדיקה הזאת, מה המקומות החייבים בדיקה? הרב עושה סדר ומסביר את כל הלכות בדיקת חמץ בשפה ברורה ונעימה. לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 2 דקות (ישיבת בית אל)

  22:00 | 14/04/2022 | י"ג ניסן התשפ"ב
 • למה עובדים כל כך קשה לפני פסח?

  מאת הרב ינון גרוסברגתקציר: מה עומד מאחורי כל ההכנות הרבות לקראת פסח? מהי המשמעות העמוקה של החג הזה? הרב מסביר בסרטון קצר וקולע על המגבונים ועל המצות, ונותן לנו כלים להכנס בקדושה אל החג.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 3 דקות (ישיבת בית אל)

  18:00 | 12/04/2022 | י"א ניסן התשפ"ב
 • אכילת חמץ בשבת הצמודה לשביעי של פסח

  מאת הרב עודד מילרתקציר: לעתים שביעי של פסח חל ביום שישי. מה דין אכילת פסח בשבת שאחרי? האם מותר לאכול אז קטניות? הרב עודד מפרט את כל הצדדים ההלכתיים של סוגיה זו בבהירות ובטוב טעם, בסרטון קצר ומעניין. לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 4 דקות (ישיבת בית אל)

  18:00 | 12/04/2022 | י"א ניסן התשפ"ב
 • עירוב תבשילין

  מאת הרב עודד מילרתקציר: מה זה עירוב תבשילין? כיצד עושים את זה, ומתי? לקראת פסח הרב עודד מילר מסביר בסרטון קצר ובהיר את כל הצדדים הפרקטיים וההלכתיים של עירוב תבשילין.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 4 דקות (ישיבת בית אל)

  18:00 | 12/04/2022 | י"א ניסן התשפ"ב