• ההסתכלות של הרב קוק על המציאות וסוגיית הגיור בימינו

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: בחלק הראשון של השיעור הרב עוסק בהסתכלות האחדותית של הרב זצ"ל על המציאות וההבנה שכל אחד בעם ישראל מקדם את הגאולה בדרכו שלו. בחלקו השני של השיעור הרב עוסק בסוגיית הגיור בימינו ומציג את שני צדדי ההתלבטות.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 38 דקות (ישיבת בית אל)

  20:00 | 24/01/2022 | כ"ב שבט התשפ"ב
 • טו בשבט וארץ ישראל

  מאת הרב ש. יוסף וייצןתקציר: הרב עוסק בעינינה של ארץ ישראל ובחשיבות שלה. בהשתוקקות לארץ ישראל ובמשמעות של אכילת הפירות.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 44 דקות (ישיבת בית אל)

  20:00 | 24/01/2022 | כ"ב שבט התשפ"ב
 • ייחודה של ארץ ישראל

  מאת הרב בעז אשלתקציר: הרב עוסק בייחודה של ארץ ישראל ע"פ הרמב"ן שמסביר שלארץ ישראל יש קשר ישיר עם ה' לעומת חו"ל ששם הקשר הוא לא ישיר.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 40 דקות (ישיבת בית אל)

  05:00 | 24/01/2022 | כ"ב שבט התשפ"ב
 • הספד לרב אליעזר ולדמן זצ"ל

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: על חבורת התלמידים המצומצמת שלמדה במרכז הרב, על המבט המיוחד והעמוק של מרן הרב צבי יהודה ועל חשיבות האחדות.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 24 דקות (ישיבת בית אל)

  05:00 | 24/01/2022 | כ"ב שבט התשפ"ב
 • איך אפשר לא לחמוד?

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: הטהרה שנצרכת לפני קבלת התורה. לימוד תורה באהבה בלי רפיון. לעבוד את ה' בכל מצב שבו נמצאים. הקשר של ישראל והקב"ה הוא קשר מוחלט בלתי אמצעי. אך מקיימים 'לא תחמוד'?לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 44 דקות (ישיבת בית אל)

  05:00 | 24/01/2022 | כ"ב שבט התשפ"ב
 • האור של ט"ו בשבט

  מאת הרב ראובן ששוןתקציר: על חבורת התלמידים המצומצמת שלמדה במרכז הרב, על המבט המיוחד והעמוק של מרן הרב צבי יהודה ועל חשיבות האחדות.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 63 דקות (ישיבת בית אל)

  05:00 | 24/01/2022 | כ"ב שבט התשפ"ב
 • מרן הרב מתחיל במקום שהאדר"ת הפסיק

  מאת הרב הראל כהןתקציר: הקשיים שהיו לאדר"ת בבניין הישוב היהודי בארץ וההמשך של מרן הרב את דרכו.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 33 דקות (ישיבת בית אל)

  05:00 | 24/01/2022 | כ"ב שבט התשפ"ב
 • מבית המדרש לבית הדין

  מאת הרב משה חביבתקציר: הרב משה חביב לימד בישיבה קרוב לעשרים שנה, ולפני כשלוש שנים התמנה לדיין בבית הדין הרבני בנתניה. הוא סיפר על עלייתו מצרפת; על המעבר מלימוד בישיבה לעולם בתי הדין, כולל הצדדים המורכבים שבו; מהם הנושאים שעל סדר היום של בית הדין; ממה מורכב פסק דין; על המפגש המיוחד עם ציבורים שונים בבית הדין, וגם על הגעגוע לישיבה.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 62 דקות (ישיבת בית אל)

  05:00 | 24/01/2022 | כ"ב שבט התשפ"ב
 • האם הגאולה תלויה בתשובה?

  מאת הרב חיים אביהוא שוורץתקציר: הרב דן בשיעור האם הגאולה תלויה בתשובה ובזה שעם ישראל כולו יעשה מצוות. הרב מביא ראיות מגדולי עולם ומתנאים שהגאולה לא תלויה במעשים שלנו, ושזה לא דעה מחודשת של הרב זצל ללא כל ביסוס.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 48 דקות (ישיבת בית אל)

  06:00 | 23/01/2022 | כ"א שבט התשפ"ב
 • העברת ביקורת על ת"חים בתורת הרב זצ"ל

  מאת הרב עידו יעקוביתקציר: ע"פ דברי הגמ' שעקביא בן מהללאל היה מיוחד בחכמה, טהרת לב, ויראת שמיים, מסביר הרב זצ"ל שכשבאים לבקר ת"חים, הרבה פעמים הביקורת היא פקפוק באחד משלושת הפרמטרים האלה. וכמעט תמיד הביקורת לא מוצדקת. אחד הדברים המרכזיים שצריך להתחזק בו הוא טהרת הלב לפני מתיחת ביקורת על אדם אחר.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 46 דקות (ישיבת בית אל)

  06:00 | 23/01/2022 | כ"א שבט התשפ"ב
 • מדרגת הבנים

  מאת הרב חיים כץתקציר: הרב עוסק בשיעור במדרגת העבדים ובמדרגה שלמעלה ממנה- מדרגת הבנים, לאותה מדרגה עם ישראל זכו רק כאשר אמרו שירה על הים. וכן מקור ההבדל בין ההלל שאנו אומרים בתפילה ושאנו מברכים לפניו לבין ההלל שאנו אומרים בליל הסדר שאנו לא מברכים לפניו, הוא שההלל שאנו אומרים בליל הסדר הוא שירה- מדרגת הבניםלצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 44 דקות (ישיבת בית אל)

  06:00 | 23/01/2022 | כ"א שבט התשפ"ב
 • המידות הראויות לאיש ציבור

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: היחס בין עם ישראל לשאר העמים. המעלות שצריכות להיות לאנשי ציבור. עבודה מאהבה ועבודה מיראה. בין אדם לחבירו ובין אדם למקום.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 48 דקות (ישיבת בית אל)

  13:00 | 19/01/2022 | י"ז שבט התשפ"ב
 • סגולת ישראל בפרשת בשלח

  מאת הרב אליהו בריןתקציר: הדגשת סגולת ישראל המתגלה בנס קריעת הים, וההפנמה של יציאת מצרים בנשמת ישראל בתחילת הצעידה במדבר. לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 46 דקות (ישיבת בית אל)

  13:00 | 14/01/2022 | י"ב שבט התשפ"ב
 • קפיצה נחשונית

  מאת הרב יצחק בן יוסףתקציר: היה ויכוח מי ירד ראשון לים סוף, נחשון ירד ראשון, וסיפור נפלא עם תובנות לחיים. לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 4 דקות (ישיבת בית אל)

  13:00 | 14/01/2022 | י"ב שבט התשפ"ב
 • מקריעת ים סוף ועד מצות הציצית

  מאת הרב מאיר גולדויכטתקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 7 דקות (ישיבת בית אל)

  13:00 | 14/01/2022 | י"ב שבט התשפ"ב
 • ההתבוננות בסיבת הקורונה

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: המגיפה גורמת לפירוד גדול בעם, והתיקון לזה הוא לפעול לאחדות. הבנה שכל העולם הוא אחדותי ובתוכם עמ"י לב האומות גם כן אחד. מצד שני, לא צריך לדלג מעל בעיות אלא יש מצווה להוכיח בצורה טובה את מי שטועה. וצריך להבין שבימינו חוטאים הם לא רעים לבריות אלא עסוקים במוסר ממילא הדיון לא צריך להיות בצורה כובשת אלא בצורה של דיון אידיאולוגי בלי לדרוס אחד את השני. לקבל שיש עוד דעות בעולם בדרך לאחדות ואחדות אין פירושה לוותר על דעתי.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 46 דקות (ישיבת בית אל)

  13:00 | 14/01/2022 | י"ב שבט התשפ"ב
 • גישתו של האדר"ת וחתנו הרב לישוב החדש בארץ

  מאת הרב הראל כהןתקציר: המאמצים הרבים שהשקיע האדר"ת בשביל לבסס את הישוב החדש בארץ על יסוד קדושה חיובי. לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 31 דקות (ישיבת בית אל)

  13:00 | 14/01/2022 | י"ב שבט התשפ"ב
 • עבודת ה' ושירה

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: בקריעת ים סוף התבררה בודאות שליטת הקב"ה בטבע ואין מקום להסבר מדעי; "אז ישיר" - שירה המגיעה מהמקור העליון ומתמשכת לעתיד לבוא; השירה מסמלת עבודת ה' מתוך שמחה ושלמות; שלמות עבודת ה' היא עשיה לפי כל הדיקדוקים ביחד עם כוונה מלאה. לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 46 דקות (ישיבת בית אל)

  11:00 | 12/01/2022 | י' שבט התשפ"ב
 • דרישת המדינה היהודת מישראל ומאומות העולם

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: הקמת מדינה יהודת ע"י ישראל ובתמיכת אומות העולם, וצריכים אומות העולם לאפשר לישראל לבנות ולהקים מדינה לעצמם.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 38 דקות (ישיבת בית אל)

  08:00 | 12/01/2022 | י' שבט התשפ"ב
 • הבחירה האלוקית בישראל

  מאת הרב משה חביבתקציר: * הבנת הביטוי 'בעצם' ביחס לעמ"י- עמ"י הוא התכלית האלוקית. * גם התורה היא 'עצם העולם'- היא תכלית העולם. * יש להתעסק בעבודת ה' בעצם, בתכלית האלוקית, ולא בזוטות- במסגרת החיצונית. * סיכום שלושת הסיבות לבחירה האלוקית בישראללצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 44 דקות (ישיבת בית אל)

  23:00 | 10/01/2022 | ח' שבט התשפ"ב
 • תפילת חנה

  מאת הרב שמעון קלייןתקציר: תפילתה של חנה בראי פרק א', והדברים שאמורים עד כה.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 53 דקות (ישיבת בית אל)

  23:00 | 10/01/2022 | ח' שבט התשפ"ב
 • משמעות התפילין

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: הרב עוסק במצוות קידוש החודש ובמשמעות של זה שזאת מצווה שהיא על בני ארץ ישראל שרק במקרי קיצון חכמי חוץ לארץ יכולים לקיים. בהמשך הרב עוסק במצוות תפילין ובמשמעות שלה (אות בין ישראל לה')לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 54 דקות (ישיבת בית אל)

  23:00 | 10/01/2022 | ח' שבט התשפ"ב
 • רמב"ן על פרשת בא - חלק א'

  מאת הרב חיים כץתקציר: מדוע המצרים לא הדליקו נרות במכת חושך? האם משה ופרעה באמת לא נפגשו מאז אמירת משה "לא אוסיף ראות פניך"? מה הייתה נשיאת החן של עם-ישראל בעיני המצרים?לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 33 דקות (ישיבת בית אל)

  17:00 | 10/01/2022 | ח' שבט התשפ"ב
 • הצורה הרגישה מן החומר הפחות ממנה

  מאת הרב הראל כהןתקציר: עם ישראל יותר רגיש מאומות העולם ולכן החסרונות בו יותר ניכרים, והתוכן הנכון שצריך ללמד בעם ישראל.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 34 דקות (ישיבת בית אל)

  17:00 | 10/01/2022 | ח' שבט התשפ"ב
 • רמב"ן על פרשת בא - חלק ב'

  מאת הרב חיים כץתקציר: מה היא החשיבות העצומה של יציאת מצרים ומדוע אנחנו מזכירים אותה בכל כך הרבה מצוות? "מן הניסים הגדולים המפורסמים אדם מודה בניסים הנסתרים". מדוע בתורה החודשים נקראים רק במספרם? מדוע כיום אנו משתמשים בשמות בבליים לחודשים?לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 35 דקות (ישיבת בית אל)

  17:00 | 10/01/2022 | ח' שבט התשפ"ב
מציג 181 - 205 מתוך 205