• תחילת הציונות והניסים הגדולים שסייעו לה

  מאת חגי בן ארציתקציר: הניסים שמתחילת תהליך הציונות ועד הקמת מדינת ישראל. השיחה הועברה בישיבת בית אל ביום העצמאות תשפ"ב.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 38 דקות (ישיבת בית אל)

  19:00 | 09/05/2022 | ח' אייר התשפ"ב
 • אמירת הלל ביום העצמאות כשיש ממשלה רעה

  מאת הרב עידו יעקוביתקציר: איך אפשר לחגוג את יום העצמאות כשיש ממשלה רעה? הרב הביא את תשובתו של הרצי"ה, והעמיק בדרך שבה אנחנו בוחנים את המציאות, ועל מה ראוי להודות. לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 37 דקות (ישיבת בית אל)

  19:00 | 09/05/2022 | ח' אייר התשפ"ב
 • מזיכרון לעצמאות - תשפ"ב

  מאת הרב ש. יוסף וייצןתקציר: שיחת מעבר בין יום הזיכרון ליום העצמאות.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 41 דקות (ישיבת בית אל)

  19:00 | 09/05/2022 | ח' אייר התשפ"ב
 • שפת אמת - פרשת קדושים

  מאת הרב שאול אלתרתקציר: התגברות בנסיונות שבינו לבין קונו מגבירים את מדת היראה שבלב - שיעור בספר שפ"א (פר' קדושים) ובסופו שו"ת קצר לתלמידים מישיבת תורת עציוןלצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 24 דקות (ישיבת בית אל)

  10:00 | 09/05/2022 | ח' אייר התשפ"ב
 • מצוות יישוב הארץ

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: מצוות עשה דאורייתא ליישב את ארץ ישראל, וזו מצווה כללית ומרכזית ששקולה ככל התורה כולה. במהלך הגלות הארץ היתה תחת שלטון גויים וכעת עלינו לחזור לשלוט על כולה וליישבה.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 45 דקות (ישיבת בית אל)

  22:00 | 08/05/2022 | ז' אייר התשפ"ב
 • תפקיד הכוהנים ומהלך ספירת העומר

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: להשתמש בלשון נקיה. הכח של דיבור האדם. תפקיד הכהנים - להרבות שלום כאהרון ולקרב את ישראל להקב"ה. מהלך ספירת העומר - החיבור של המידות הטבעיות והשכל המעיין.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 42 דקות (ישיבת בית אל)

  22:00 | 08/05/2022 | ז' אייר התשפ"ב
 • איך מכים את השני בלי מכות?

  מאת הרב מאיר גולדויכטתקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 0 דקות (ישיבת בית אל)

  11:00 | 06/05/2022 | ה' אייר התשפ"ב
 • מעלת הציבור וקורבנותיו

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 38 דקות (ישיבת בית אל)

  14:00 | 05/05/2022 | ד' אייר התשפ"ב
 • מצמיחה לשמחה

  מאת הרב שמואל אליהותקציר: בתחילת דרכה הייתה מדינת ישראל במשטר של צֶנַע שבו חילקו אוכל בקצבה לתושבי המדינה, היום מדינת ישראל נמצאת בין עשרים המדינות העשירות בעולם. בעבר היינו מתחננים שימכרו לנו נשק להגן על עצמנו, היום האומות עומדות בתור לקנות מאיתנו כלי נשק מתקדמים.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 61 דקות (ישיבת בית אל)

  09:00 | 05/05/2022 | ד' אייר התשפ"ב
 • השפעת המדינה על לומדי התורה בעם ישראל

  מאת הרב נתנאל אילתקציר: קיום התורה והמצוות בגלות הוא פרטי. לא רק במובן הטכני של המצוות הכלליות, אלא באופן מהותי - סגולי. קיום התורה והמצוות בצורה כללית מתאפשר רק ע"י ישות לאומית של עמ"י.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 27 דקות (ישיבת בית אל)

  09:00 | 05/05/2022 | ד' אייר התשפ"ב
 • יום העצמאות - מה העבודה הזאת לכם?

  מאת הרב הראל כהןתקציר: הגישות השונות בדרך הגאולה וגישת הרב קוק שרואה את הגאולה הולכת ומתקיימת לנגד עינינו.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 32 דקות (ישיבת בית אל)

  18:00 | 04/05/2022 | ג' אייר התשפ"ב
 • 'היינו כחולמים' - שיחה ליום העצמאות

  מאת הרב יצחק בן יוסףתקציר: בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים, למשמעותו הרוחנית של יום, וחובת ההודאה ביהדות.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 15 דקות (ישיבת בית אל)

  18:00 | 04/05/2022 | ג' אייר התשפ"ב
 • סיפור חיים אישי - הרב דב ליאור

  מאת הרה"ג דוב ליאורתקציר: ראיון אישי מטלטל עם הרב דב ליאור רבה של קרית ארבע לשעבר בו הוא פורס את סיפור חייו מילדותו בשואה לעלייתו בקום המדינה באוניית המעפילים אקסודוס.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 72 דקות (ישיבת בית אל)

  18:00 | 03/05/2022 | ב' אייר התשפ"ב
 • ואומר לך בדמייך חיי

  מאת רבנים שוניםתקציר: שיעורים של שלושה רבנים הרב שרקי, הרב מישאל רובין והרב שנרב הורים שכולים על יום הזיכרון.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 93 דקות (ישיבת בית אל)

  18:00 | 03/05/2022 | ב' אייר התשפ"ב
 • "עין במר בוכה ולב שמח"

  מאת הרב ידידיה סעיידתקציר: ביום הזיכרון אנו זוכרים את הקדושים שמסרו את נפשם על עם ישראל, שיוצאים מהפרט שלהם ונותנים לכלל. הרב נותן לנו מבט מיוחד על היום הזה, והתבוננות על הכאב, הגאווה והקדושה. לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 2 דקות (ישיבת בית אל)

  15:00 | 03/05/2022 | ב' אייר התשפ"ב
 • רמב"ן על פרשת קדושים

  מאת הרב חיים כץתקציר: מהו הסוד של השעיר לעזאזל? האם זוהי עבודה זרה? האם מותר להיות נבל ברשות התורה? לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 32 דקות (ישיבת בית אל)

  17:00 | 01/05/2022 | ל' ניסן התשפ"ב
 • גיוס בחורי ישיבות

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: חובה עלינו להיחלץ לצבא שכן מצווה להציל אדם מישראל שנמצא בסכנה מדין "לא תעמוד על דם רעך", וק"ו שעלינו להציל את קיום עמ"י בארצו. עם ישראל זקוק גם לכוחות גשמיים בצבא וגם לכוחות רוחניים בלימוד התורה, עלינו לשקול כיצד אנו מחזקים שני צדדים אלו.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 43 דקות (ישיבת בית אל)

  17:00 | 01/05/2022 | ל' ניסן התשפ"ב
 • מבט אמוני על השואה

  מאת הרב אליהו בריןתקציר: החורבן הנורא של השואה, עוצמת האנטישמיות שהייתה בשואה, עמלק מול ישראל, היחס לשואה, סגולת ישראל, יחסו המיוחד של הרב צבי יהודה לשואה.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 38 דקות (ישיבת בית אל)

  17:00 | 01/05/2022 | ל' ניסן התשפ"ב
 • כתובת קעקע האסור והמותר

  מאת הרב יצחק בן יוסףתקציר: מדוע אסורה כתובת קעקע, והאם צריך להסירה, והאם מותר לעשות איפור קבוע בגבות? לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 11 דקות (ישיבת בית אל)

  10:00 | 29/04/2022 | כ"ח ניסן התשפ"ב
 • בין שביעי של פסח ליום העצמאות- מאז ועד היום

  מאת הרב מאיר גולדויכטתקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 7 דקות (ישיבת בית אל)

  10:00 | 29/04/2022 | כ"ח ניסן התשפ"ב
 • האם טובת הנאה נחשבת ממון

  מאת הרב שאול אלתרתקציר: "הואיל ואי בעי מיתשיל עליה ממוניה הוא" - משולב משני שיעורים שנאמרו בביהמ"ד שערי תבונה (רמות) והיכל זרח (ברכפלד).לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 75 דקות (ישיבת בית אל)

  10:00 | 29/04/2022 | כ"ח ניסן התשפ"ב
 • גאולת העתיד

  מאת הרב שמואל אליהותקציר: ארבע הגאולות מארבעת הגלויות של ארבעת המלכויות הן הדבר הכי מוצק ויציב ותקיף. אנחנו בטוחים כי כמו שה' גאל אותנו בעבר ממצרים כך הוא יגאל אותנו בעתיד משיעבוד האומות.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 59 דקות (ישיבת בית אל)

  09:00 | 29/04/2022 | כ"ח ניסן התשפ"ב
 • עדות חיה - אליעזר יגר

  מאת אליעזר יגרתקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 47 דקות (ישיבת בית אל)

  15:00 | 28/04/2022 | כ"ז ניסן התשפ"ב
מציג 181 - 203 מתוך 203