• לא מפחדים מאתגרים!

  îàú הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אú÷öéø: אחדות אמיתית היא אחדות שבה לא מטשטשים את הצדדים השונים שקיימים אצל כל אחד אלא כל אחד פועל ומוצא את מקומו בתוך האחדות. לכן גם תלמידי חכמים יכולים להיות חלוקים לגמרי בדעות ובד בבד לכבד ולהעריך אחד את השני.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 27 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  00:00 | 10/03/2024 | ל' אדר א' התשפ"ד
 • בצלאל ואהליאב - חיבור של קצוות

  îàú הרב עזרא כהןú÷öéø: בצלאל ואהליאב נבחרו שניהם לבנות יחד את המשכן, למרות שהאחד מגיע משבט המלוכה והשני מהשבט של בני השפחות. לשם מה נועד החיבור הזה? הרב עזרא כהן ברעיון קצר ועמוק לפרשת ויקהל. ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 3 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  23:00 | 07/03/2024 | כ"ז אדר א' התשפ"ד
 • רוח בו

  îàú הרב יצחק חי זאגאú÷öéø: ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 50 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  02:00 | 07/03/2024 | כ"ז אדר א' התשפ"ד
 • צליית כבד הלכה למעשה - הדגמה עם הסברים

  îàú הראשל"צ הרב יצחק יוסףú÷öéø: ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 6 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  01:00 | 07/03/2024 | כ"ז אדר א' התשפ"ד
 • הטמנה בשבת

  îàú הרב יצחק בן יוסףú÷öéø: ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 5 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  00:00 | 07/03/2024 | כ"ז אדר א' התשפ"ד
 • ניקיון כפיים של מנהיגים

  îàú הרב יצחק בן יוסףú÷öéø: ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 4 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  00:00 | 07/03/2024 | כ"ז אדר א' התשפ"ד
 • מעלת האחדות

  îàú הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אú÷öéø: יש מעלה בכינוס ואחדות של עם ישראל, וככל שיש יותר אנשים הופעת ה' בעולם גדולה יותר | על ידי שמיעת דעות נוספות, של כל שבעים הפנים של התורה, נוצר קיום של כל התורה כולה לכל פרט ופרט | רק משה רבנו יכול להקים את המשכן, מה שמסמל את הקשר המיוחד המתפתח בין עם ישראל לקב"הìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 42 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  09:00 | 06/03/2024 | כ"ו אדר א' התשפ"ד
 • המפתח להתחדשות מתמדת

  îàú הרב מאיר גולדויכטú÷öéø: ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 4 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  09:00 | 06/03/2024 | כ"ו אדר א' התשפ"ד
 • פורים במחנה צבאי

  îàú הרב שמואל אליהוú÷öéø: דין החמאס בעזה, החיזבאללה בלבנון וחבריהם השותפים לדעתם הוא כדין עמלק. על כן כתב מרן הרב אליהו זצוק"ל כי מפקד שמעודד את החיילים שלו להילחם בנחישות מקיים מצוות "זכור את אשר עשה לך עמלק" שמטרתה להזכיר את הפשעים שלהם, ולזכור למחותם בדרך הנכונה.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 60 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  09:00 | 06/03/2024 | כ"ו אדר א' התשפ"ד
 • חידת החיים והמציאות האלוקית

  îàú הרב הראל כהןú÷öéø: לאחר ההבנה שאין סתירה ביחס האדם לקרבת אלוקים, הרב מדבר על חידת החיים, שישנה 'הופכיות' רבה בכל הופעתם ומרחביהם. ביחס לשאלת מקור המציאות האלוקית אומר הרב, שעצם החיפוש הפילוסופי אחר הסיבה הראשונה - הוא משום שהורגלנו לכך שיש גורם שמהווה כל דבר. אולם, המציאות האלוקית היא מושלמת ומוחלטת, ולא צריכה שום גורם וסיבה, אלא היא סיבת כל הסיבות. ומציאות מושלמת זו - מעוררת תשוקה לשאוף לקרבתה.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 32 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  21:00 | 05/03/2024 | כ"ה אדר א' התשפ"ד
 • 'תכלית הידיעה שלא נדע'

  îàú הרב ש. יוסף וייצןú÷öéø: אמונת ישראל אומרת שמצד אחד האדם יכול לדעת את ה' אך מצד שני אין בו השגה וזה מה שמביא להעלות אין סופית.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 44 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  21:00 | 05/03/2024 | כ"ה אדר א' התשפ"ד
 • איך נראית מפלגה טובה?

  îàú הרב ש. יוסף וייצןú÷öéø: האם מצע מעשי מפורט הופך מפלגה למפלגה מצויינת? עולם המעשה ועולם הרוח - מי יותר רחב ומי יותר מוגבל? איך (כנראה) הרב זצ"ל היה מתייחס למפלגות בימינו?ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 40 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  00:00 | 05/03/2024 | כ"ה אדר א' התשפ"ד
 • איך להתרומם מעל עייפות היום יום

  îàú הרב משה בר ציוןú÷öéø: ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 60 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  00:00 | 04/03/2024 | כ"ד אדר א' התשפ"ד
 • כולם שותפים במשכן

  îàú הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אú÷öéø: תרומת המשכן יש מקום שכולם שותפים אבל יש מקום למי שרוצה להוסיף קטורת ביטוי של העבודה הנישמתית (צריך לתקן את כל הצדדים לא רק המעשיים) אופן לימוד הזכות של משה על עמ"י והקבלות של זה לימינו התורה שבע"פ תוכנה תכליתה ואופן המעבר שלה מדור לדורìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 38 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  08:00 | 03/03/2024 | כ"ג אדר א' התשפ"ד
 • סיכום פרק א' במאמר ותחילת פרק ב'

  îàú הרב הראל כהןú÷öéø: סיכום פרק א', עם הוספות משעורי הרב חיים דרוקמן זצ"ל. פרק ב' מדבר על הסתירה, כביכול, שביחס האדם לקרבת אלוקים: ההכרחיות של האדם לשאוף לקרבת אלוקים, שכאמור - בפרק א - היא עצם האדם ממש, לעומת השאיפה של האדם להשתלמות וחופש. ואומר הרב, שהדברים מתאימים ומתאחדים, ומשפיעים על כל מרחבי החיים. ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 39 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  03:00 | 01/03/2024 | כ"א אדר א' התשפ"ד
 • רצון האדם והרצון האלוקי

  îàú הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אú÷öéø: רצון האדם הנו נובע מהשורש, שהשורש הנו הרצון האלוקי. כאשר האדם מתאים את רצונו לרצון הקב"ה, אזי האדם מתחבר אל רבש"ע ויונק ממנו שפעת אור חיים. אבל כאשר הרצון משתקע ונהיה פרטי אזי האדם מתנתק ממקור חייו. הרצון הנו חופשי, אין דברים שמשעבדים את הרצון. תפקיד האדם בעוה"ז הנו לקדש ולהגדיל את רצונו. כל אדם המקיים את רצון הבורא, הנו מקיים את העולם. התורה הנה מלמדת אותנו ליישר את רצוננו, עד שיוכל לינוק משורשו העליון. אדם שיש לו רצון לחיות יוכל לחיות גם במצבים הכי קשים בחיים.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 42 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  03:00 | 01/03/2024 | כ"א אדר א' התשפ"ד
 • דרך אחדה בפסיקת הלכה

  îàú הרב משה גנץú÷öéø: לכל תלמיד חכם יש דרך משלו בתורה בהתאם לאופיו , תכונותיו, מידותיו ונטיית מחשבתו, והוא פוסק הלכות בדרכו באופן עקבי. כאשר האדם מורה הלכה בפני מרא דאתרא, מלבד החוצפה שבדבר, הוא פוגע בקבלת התורה באוזני השומעים.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 41 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  03:00 | 01/03/2024 | כ"א אדר א' התשפ"ד
 • רבנו בחיי פרשת כי תשא

  îàú הרב חיים כץú÷öéø: שאלותיו של רבנו בחיי על מעשה העגל: 1:כיצד עמ"י מיד לאחר מעמד הר סיני, עושה עגל ועובד ע"ז? 2: כיצד עמ"י חשבו שהעגל שעשו מהעגילים שלהם הנם האלוהים אשר העלום מארץ מצריים? 3: כיצד אהרון לא מסר א"ע למיתה, והרי ע"ז הנה אחת מן המצוות שאנו מצווים עליה למסור את הנפש?ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 31 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  03:00 | 01/03/2024 | כ"א אדר א' התשפ"ד
 • איך יוצרים את השבת ?

  îàú הרב עודד מילרú÷öéø: את זמני החגים אנחנו קובעים אולם את השבת לא, מדוע? ואיך אנחנו דווקא כן יכולים להשתתף ביצירת השבת. אור החיים הקדוש. פיקוח נפש וחילול שבת. הרב עודד מילר ב"רגע בפרשה" לפרשת כי תשא.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 2 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  14:00 | 29/02/2024 | כ' אדר א' התשפ"ד
 • כוחות הנבנים מנסיונות

  îàú הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אú÷öéø: כיצד לומדים משכם בן חמור את הדרך הנכונה לעבוד ולדבוק בה'? משמעות הניסיונות - בדיקה האם הכוחות הפנימיים שלנו בנויים היטב, ואיתות לנו לעבוד עליהם. הדרך להיות גיבור - להיות מנהיגים, ובראש ובראשונה - של עצמנו. בסוף השיעור הרב דיבר כמה דקות על חשיבות אהבת חינם, בעיקר במצב היום כתיקון מה שהיה בסוף ימי בית שני.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 42 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  01:00 | 29/02/2024 | כ' אדר א' התשפ"ד
 • מדוע אהרון הכהן היה מוכן לעשות את העגל?

  îàú הרב מאיר גולדויכטú÷öéø: ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 5 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  01:00 | 29/02/2024 | כ' אדר א' התשפ"ד
 • הכורכום והנצחון

  îàú הרב יצחק חי זאגאú÷öéø: ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 60 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  01:00 | 29/02/2024 | כ' אדר א' התשפ"ד
 • חטא העגל וחטא המרגלים

  îàú הרב יצחק בן יוסףú÷öéø: ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 5 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  00:00 | 29/02/2024 | כ' אדר א' התשפ"ד
 • הרוח של עמ"י מביאה למעשים מיוחדים

  îàú הרב ש. יוסף וייצןú÷öéø: אילו מעשים מונעים מאידיאלים? מה הקשר בין האידיאלים של קהילה לבין המעשים וההשפעה שתהיה לה? השוני בין רוחם הגדולה של ישראל לרוח של אומות העולם מתבטא בכוחות והמצוות שיש לנו.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 39 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  12:00 | 27/02/2024 | י"ח אדר א' התשפ"ד
 • ישראל באומות - לב באיברים

  îàú הרב ש. יוסף וייצןú÷öéø: בעניין חיצוניות החיים, גם הגווים מוכשרים ויש ללמוד מהם, אך בפנימיות ערכי החיים והתוכן שלה, עם ישראל יותר גבוהה מהגויים.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 39 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  12:00 | 27/02/2024 | י"ח אדר א' התשפ"ד
 • מעלת התשובה בערב שבת ובמוצאי שבת

  îàú הרב משה בר ציוןú÷öéø: ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 52 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  12:00 | 25/02/2024 | ט"ז אדר א' התשפ"ד
 • חינוכו של הרצי"ה

  îàú הרב משה גנץú÷öéø: הרב צבי יהודה שינה את פני הדור. הוא חיבר את הדור הצעיר למהלך הגאולה, ולמרות שהיה קשה לשמוע אותו, שכן דיבורו היה ארוך והגייתו קשה, הדור הצעיר שמע ובער מהדברים האמיתיים והנוקבים. הרב צבי יהודה נהג לחזור על יסודות פעמים רבות, כך שהיסודות נקבעו עמוק בלב תלמידיו, ומשם הופצו לדור כולו.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 12 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  12:00 | 25/02/2024 | ט"ז אדר א' התשפ"ד
 • השפעתו של הרצי"ה לימינו

  îàú הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אú÷öéø: במידה רבה ניתן לומר, שהמוטיבציה של חיילינו במלחמה - יש לרב צבי יהודה חלק נרחב בה. הרב צבי יהודה חינך דור, אהבתו לעם לתורה ולארץ היתה עוצמתית ומדבקת. אמונתו חזקה וחסרת פחד. הרצי"ה הדריך לאור תורת מרן הרב זצ"ל כיצד יש להתייחס לפירודים בעם ולטפל בהם.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 12 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  12:00 | 25/02/2024 | ט"ז אדר א' התשפ"ד
 • חייו של הרב צבי יהודה לאור תורת מרן הרב זצ"ל

  îàú הרב ש. יוסף וייצןú÷öéø: תקופה ראשונה לרצי"ה - כיד ימינו של מרן הרב אביו. תקופה שניה - עסק בהוצאת כתביו של הרב זצ"ל, את אורות התורה הוציא תו"כ השואה, ובזה הופיע תורה גאולית ופנימית בה הרוע לא יכול לגעת. החלק השלישי בחיי מו"ר הרב נבע מתוך כתבי הרב זצל, בו הוא חידש רוח ממשית ומציאותית, רוח שהיא המרכז, והיא נוגעת במציאות ומצמיחה גאולה. ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 19 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  12:00 | 25/02/2024 | ט"ז אדר א' התשפ"ד
 • ארבע רוחות כנגד ארבע תפיסות באומה הישראלית

  îàú הרב יהודה מלמדú÷öéø: במהלך השיעור התבוננו על ארבע רוחות שנושבות בעולם וכנגדן שלוש תפיסות באומה הישראלית דרך עיניו של הרב קוק זצ"ל. הרב ביאר איך על אף שהתפיסות האלה נראות כסותרות זו את זו הן בעצם משלימות.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 51 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  12:00 | 25/02/2024 | ט"ז אדר א' התשפ"ד