• ועשית בגדי קדש

  îàú הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אú÷öéø: הגאולה האחרונה - בזכות התורה הזכה. הכהן הגדול מבטא את מעלות המציאות כולה, בהשתלשלות - דרך הכהנים, ודרך עם ישראל. הבגדים מבטאים את הפנימיות, ויש להם תפקיד משמעותי וחשוב, ובימינו לא רק הבגדים, אלא כל החיצוניות. תפילות חו"ל עולה דרך ארץ ישראל, ועל כן מעלת תפילת א"י גדולה יותר. הקב"ה בחר בנו להופיע את שמו בעולם על ידינו, ובמידה מסוימת - הוא צריך לנו. ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 42 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  12:00 | 25/02/2024 | ט"ז אדר א' התשפ"ד
 • רבנו בחיי פרשת תצווה חלק ב'

  îàú הרב חיים כץú÷öéø: עשיית בגדי הכהונה הייתה צריכה להיעשות מתוך חוכמה מרובה. דברי הגמ' במסכת ערכין שבגדי כונה מכפרים כמו שהקרבנות מכפרים. ופרוט על אילו עבירות הבגדים מכפרים. מדוע הציווי על עשיית האפוד הוקדמה אל עשיית החושן, והרי לפי סדר הבגדים הוקדם החושן לאפוד?ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 30 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  01:00 | 23/02/2024 | י"ד אדר א' התשפ"ד
 • מעשי האדם כמזון העולמות

  îàú הרב אליהו בריןú÷öéø: כשם שהמאכלים נותנים לגוף את היכולת להכיל את הנשמה, כן גזר הקב"ה שמעשיו הטובים של האדם יאפשרו לעולמות להכיל חיבור לעצמותו יתברך. המצוות בן צינורות המשפיעים ברכה לעולמות! וכן ח"ו להפך - העברות הן כמזון מקולקל, שמלבד מה שאינו מזין, הוא אף הורס ומחליש את כח האדם, וכן העברות מגבירות את כחות הטומאה בעולם. ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 40 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  08:00 | 22/02/2024 | י"ג אדר א' התשפ"ד
 • רבנו בחיי פרשת תצווה חלק א'

  îàú הרב חיים כץú÷öéø: שלמה המלך ע"ה הרחיב את מצוות אהבת הגר לכל אדם אשר יעבור מארץ מולדתו אל ארץ אחרת, אשר יש לספק לו את מזונותיו ולהאיר לו פנים דרך אהבה אמתית ולא בדרך של חנופה. ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 30 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  08:00 | 22/02/2024 | י"ג אדר א' התשפ"ד
 • מערכת יונתן - המכה בפלישתים

  îàú הרב שמעון קלייןú÷öéø: לאחר המכה שיונתן מכה במחנה פלישתים, מחנה פלישתים שרוי בחרדה. מנגד, במחנה ישראל רואים את החרדה במחנה האויב ומגיבים בהתאם. המערכה מתהפכת וישראל רודפים אחרי הפלישתים שנוחלים תבוסה.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 42 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  08:00 | 22/02/2024 | י"ג אדר א' התשפ"ד
 • מעלת השמחה בעת המלחמה ואחריה

  îàú הרב שמואל אליהוú÷öéø: מי שחזר מהמלחמה, ומי שילדיהם ובעליהן חזרו מהמלחמה, צריכים להשתמש באור הגדול שהיה עליהם, בזכות האבות ובזכות כל צדיקי עולם שליוותה אותם בכל המלחמה, ויעשו מעשה למען עם ישראל, להרבות אור ושמחה ואהבה. להביא גאולה לעולם.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 60 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  01:00 | 22/02/2024 | י"ג אדר א' התשפ"ד
 • פטדה והמאבק ברשתות

  îàú הרב יצחק חי זאגאú÷öéø: מה עושה בחושן שעל ליבו של הכהן הגדול אבן הפטדה אבנו של שבט שמעון שענינה הוא המאבק בזימה וביצר העריות? ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 48 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  01:00 | 22/02/2024 | י"ג אדר א' התשפ"ד
 • מנורת חשמל - במקום נרות

  îàú הרב יצחק בן יוסףú÷öéø: ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 5 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  01:00 | 22/02/2024 | י"ג אדר א' התשפ"ד
 • משמעות הבגדים לאדם ולכהן

  îàú הרב יצחק בן יוסףú÷öéø: ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 6 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  01:00 | 22/02/2024 | י"ג אדר א' התשפ"ד
 • הסיכוי והסיכון שבבגד

  îàú הרב מאיר גולדויכטú÷öéø: ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 4 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  01:00 | 22/02/2024 | י"ג אדר א' התשפ"ד
 • אהבת ישראל ותיקון הקילקולים

  îàú הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אú÷öéø: יש שני דרכים להסתכל על הרחוקים מתורה, אפשר לראות את הצריך תיקון ואפשר לאהוב ומתוך כך לחזק את הדברים הטובים, אנחנו תמיד צריכים להעדיף את הדרך השנייה.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 40 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  14:00 | 21/02/2024 | י"ב אדר א' התשפ"ד
 • השאיפה לקרבת אלוקים - היא עצם הנפש

  îàú הרב הראל כהןú÷öéø: קרבת אלוקים היא שווה בכל, אלא שגילויה משתנה ע"פ הדרגה שהאדם נמצא בה. ואומר הרב, שהשאיפה לקרבת אלוקים - איננה כח מרכזי שנמצא בנפש אך נפרד ממנה, אלא - שאיפה זו היא מהות הנפש ממש, שמתגלה בנטיות ושאיפות שונות. ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 41 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  14:00 | 21/02/2024 | י"ב אדר א' התשפ"ד
 • למה אנחנו ממש דומים לשמן?

  îàú הרב איתן מינקובú÷öéø: למה נבחר השמן זית זך לשמש לתפקיד החשוב של הדלקת נרות המנורה במשכן? ואיך זה קשור אלינו ולאתגרי החיים? הרב איתן מינקוב ב"רגע בפרשה" לפרשת תצוה. ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 2 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  05:00 | 21/02/2024 | י"ב אדר א' התשפ"ד
 • הליכה בפיקוח נפש אחר הרוב

  îàú הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אú÷öéø: יש מחלוקת אם מצילים אדם שהוא רוב גוי, הרמב"ם אומר שלא מצילים. ע"פ הרמב"ם הולכים בפיקוח נפש אחר הרוב? מה יהיה דין אדם גוסס שרוב גוססים למיתה. חתם סופר למה מותר למול והרי יש שמתים. הדיון על ניתוחי מתים ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 43 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  01:00 | 21/02/2024 | י"ב אדר א' התשפ"ד
 • נפילת שלמה

  îàú הרב עידו יעקוביú÷öéø: תיאור השפע העצום בימי שלמה. שלמה נפל למרות שמטרתו הייתה לשם שמים, משום שלא היה נאמן לחלוטין להלכה. הסבר דברי חז"ל ששלמה לא חטא. ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 37 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  01:00 | 21/02/2024 | י"ב אדר א' התשפ"ד
 • איך מגדירים כללי מלחמה?

  îàú הרב ינון גרוסברגú÷öéø: איך עושים את זה?! איך מנהלים מלחמה באופן מוצלח עוצמתי ומוסרי? הולכים אחורה, הכי מוקדם, שם נמצאת התשובה! וגם: מהם שני התפקידים בבריאת אורו של משיח. וכיצד כל אחד יכול להצטרף להביאו. הרב ינון גרוסברג ב"רגע למחשבה" על כללי המלחמה. ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 2 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  10:00 | 19/02/2024 | י' אדר א' התשפ"ד
 • דרך לימוד תורה מדרך בניית המשכן

  îàú הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אú÷öéø: מאת כל איש - מי שנקרא איש שמנצל את כל כוחותיו, ויש לו כוחות לעבודת ה'. המקדש נבנה בהתאם למקום הרוחני של אותו דור. ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 45 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  09:00 | 19/02/2024 | י' אדר א' התשפ"ד
 • לא מפחדים מאתגרים!

  îàú הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אú÷öéø: המשך מאמר "המדינה כהתקיימות חזון הגאולה" ומאמר "לברורה של הליכת הגאולה". ההדרכה שהגאולה מגיעה 'קמעא קמעא' אינה סותרת את זה שבתהליך הגאולה ישנם קשיים ואנחנו צריכים לזכור שככל שגדלים הקשיים זה סימן שההתקדמות גדלה ולכן צריך להמשיך הלאה בלי לפחד מהקשיים אלא רק להתקדם מתוכם. ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 44 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  09:00 | 19/02/2024 | י' אדר א' התשפ"ד
 • מעלת ארץ ישראל

  îàú הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אú÷öéø: ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 40 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  09:00 | 19/02/2024 | י' אדר א' התשפ"ד
 • תשובה כתנאי להצלחה בלימוד תורה

  îàú הרב משה בר ציוןú÷öéø: כל אדם שמכווין את עצמו גבוה צריך לדייק בכל פרק, וגם בעבודת ה' ניקיון תמידי ודיוק בכל צד בכדי להגיע לקרבת אלוקים.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 58 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  09:00 | 19/02/2024 | י' אדר א' התשפ"ד
 • חשיבות תנועת הלב בעבודת ה'

  îàú הרב חיים בן שושןú÷öéø: בפרשה אנו פוגשים את עניין התרומה המבטא את הלב והרצון בעבודת ה'. חשיבות הנקודה הזו והקשר הישיר לתורה ולמקדש.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 41 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  01:00 | 16/02/2024 | ז' אדר א' התשפ"ד
 • הטהרה שבפרטים

  îàú הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אú÷öéø: חזרה וסיכום של פיסקה יב, ככל שהפרטים יהיו יותר מוסרים בטהרה, כן הציבור יהיה יותר קדוש. הסברו של המהר"ל לשוני בין תפילה בציבור, לתפילה ביחיד. הכלל לעולם יהיה טוב וקדוש, והחטאים הנם רק בפרטים. הסברו של מרן הרב לצורך שהיה בגלות עקב קלקולי העם בא"י היה צורך להפריד בין העם וטבין האארץ, כדי לתקן את העם שיהיה יותר טוב ויותר מתוקן. דברי הר"ן בדרשותיו שכאשר הכלל הנו חיובי, אזי גם אם הפרטים מקולקלים הנם בטלים בטוב הכללי. ההתרוממות הרוחנית מתחלת ושורשה במקור הטוב. ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 40 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  01:00 | 16/02/2024 | ז' אדר א' התשפ"ד
 • רבנו בחיי פרשת תרומה חלק א'

  îàú הרב חיים כץú÷öéø: האדם צריך להשתדל בלימוד התורה, מאשר באיסוף אחר הכסף והזהב. לקיחת התורה צריך ל העשות בזריזות ולא בעצלות. ואם אדם מתעצל בעשיית המצווה הנו יענש על כך ח"ו. אדם שהנו זריז בעשיית התורה והמצוות, הנו זריז גם בתיקון מידותיו, ומתקדם ועולה ממדרגה למדרגה, לעומת העצל שאינו עולה ומתקדם, ולא עוד אלא שהולך לאחור. ע"י התורה האדם זוכה אח החיים הנצחיים. ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 28 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  01:00 | 16/02/2024 | ז' אדר א' התשפ"ד
 • מערכת יונתן - המשך 2

  îàú הרב שמעון קלייןú÷öéø: נושא כלי יונתן מחזק את ידיו, והם יוצאים לבדוק את הרוח הנושבת במצב פלישתים. הסימנים מעודדים להתקפה, ויונתן עם נערו בלבד מכים בפלישתים מכה שמחרידה את כל העם. עמדנו על הלשונות בפסוקים ועל עמדותיהן של הדמויות בכל שלב.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 37 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  01:00 | 16/02/2024 | ז' אדר א' התשפ"ד
 • רבנו בחיי פרשת תרומה חלק ב'

  îàú הרב חיים כץú÷öéø: ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 29 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  01:00 | 16/02/2024 | ז' אדר א' התשפ"ד
 • משמעות הברכה

  îàú הרב אליהו בריןú÷öéø: מהי משמעותם של הברכות שאנו מברכים? מהי הברכה שבירך רבי ישמעאל בן אלישע את הקב"ה? וכיצד התפילה פועלת?ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 40 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  01:00 | 16/02/2024 | ז' אדר א' התשפ"ד
 • משכן לשכינה - במשכן במקדש באדם

  îàú הרב יצחק בן יוסףú÷öéø: ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 5 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  02:00 | 15/02/2024 | ו' אדר א' התשפ"ד
 • 'קרש שניתן בצפון' - שינוי קביעות במצווה

  îàú הרב יצחק בן יוסףú÷öéø: ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 8 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  02:00 | 15/02/2024 | ו' אדר א' התשפ"ד
 • "ושכנתי בתוכם" - השראת השכינה במשכן ובימינו

  îàú הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אú÷öéø: חובת הבאת התרומה מוטלת על כל אדם ואדם מישראל, "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" המקד שהוא מקום השראת השכינה, "משנכנס אדר, מרבין בשמחה".ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 43 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  02:00 | 15/02/2024 | ו' אדר א' התשפ"ד
 • לשון חכמים מרפא - תיקון לגאולה

  îàú הרב שמואל אליהוú÷öéø: כמו משה נדרשו גם ישראל להתמודד במשך ארבעים שנה עם הפה הרע שהוא ירושת תרבות פרעה. הם נדרשו לקיים פה סח שהוא שימוש בפה להודאה לה', לטובה, לחינוך הילדים, לחיזוק ולהעצמה וכמובן ללימוד תורה.ìöôééä áùéòåøàåøê ÷åáõ äåéãàå: 60 ã÷åú (ישיבת בית אל)

  01:00 | 15/02/2024 | ו' אדר א' התשפ"ד
מציג 121 - 150 מתוך 205