• לוחות ראשונים ולוחות שניים

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: מה המשמעות של המסווה שניתן על פניו של משה רבינו ע"ה? היחס בין הלוחות הראשונים ללוחות השניים. הצורה הנכונה של מחלוקת לשם שמים.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 53 דקות (ישיבת בית אל)

  23:00 | 21/02/2022 | כ' אדר א' התשפ"ב
 • קדושת ארץ ישראל לעניין שמיטה

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: עצם קדושתה של ארץ ישראל אינה תלויה בקיום המצוות, אך כאשר מקיימים בארץ ישראל את המצוות התלויות בארץ, קדושתה מתעצמת.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 53 דקות (ישיבת בית אל)

  23:00 | 21/02/2022 | כ' אדר א' התשפ"ב
 • איך ניתן לברור מרק בשבת?

  מאת הרב אריאל כהןתקציר: ברירת מרק בשבת, מתי זה איסור דאורייתא? מתי זה איסור דרבנן? ומתי הדבר מותר לכתחילה? כל התשובות בסרטון שלפניכם....לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 3 דקות (ישיבת בית אל)

  00:00 | 21/02/2022 | כ' אדר א' התשפ"ב
 • 'נעשה ונשמע' על פי הכנעה הבדלה המתקה - הרב אייל ורד

  עבודת הנפש בעקבות הפרשה (15 דקות) (מכון מאיר)

  10:00 | 20/02/2022 | י"ט אדר א' התשפ"ב
 • האנחה היא ביטוי לשלמות החסרונות - הרב מאיר טויבר

  ליקוטי מוהר"ן (15 דקות) (מכון מאיר)

  10:00 | 20/02/2022 | י"ט אדר א' התשפ"ב
 • "והארץ אזכור..." - הרב ראובן פיירמן

  טו בשבט (15 דקות) (מכון מאיר)

  10:00 | 20/02/2022 | י"ט אדר א' התשפ"ב
 • תקופת זמננו ומהלך תשובתה

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: גאולה ותשובה, סגולה ובחירה - מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע והגאולה בימינו.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 39 דקות (ישיבת בית אל)

  11:00 | 18/02/2022 | י"ז אדר א' התשפ"ב
 • פורים קטן – מעלה גדולה

  מאת הרב שמואל אליהותקציר: *חכמינו ראו את הקשר המדהים שבין גאולת פסח, שהיא יציאה מהגלות לארץ ישראל, לגאולת פורים, שהיא גאולה מצרה נוראה אבל אינה גאולה שלמה מהגלות. על כן אמרו שבשנה מעוברת חוגגים את פורים באדר שני, כי יש חשיבות לסמוך את פורים לפסח.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 59 דקות (ישיבת בית אל)

  11:00 | 18/02/2022 | י"ז אדר א' התשפ"ב
 • רמב"ן על פרשת כי תשא

  מאת הרב חיים כץתקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 38 דקות (ישיבת בית אל)

  11:00 | 18/02/2022 | י"ז אדר א' התשפ"ב
 • יומנו האישי של האדר"ת

  מאת הרב הראל כהןתקציר: ציטוטים מיתוך קונטרס נפש דוד שהוא יומנו האישי של האדר"ת. לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 34 דקות (ישיבת בית אל)

  11:00 | 18/02/2022 | י"ז אדר א' התשפ"ב
 • השבת והמשכן

  מאת הרב חיים כץתקציר: מדוע משה שינה וציווה על השבת לפני המשכן? הסכנות שיש במשכן ובמקדש, והפתרון שנותנת לכך השבת. הצד הנסתר של השבת מול הצד הגלוי, וההבדל בין המשכן למקדש.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 49 דקות (ישיבת בית אל)

  11:00 | 18/02/2022 | י"ז אדר א' התשפ"ב
 • לדמותו של הרב יהושע רוזן זצ"ל

  מאת הרב מוטי ויסרוזןתקציר: הרב מוטי ויסרוזן מספר על דמותו המופלאה של הרב יהושע רוזן זצ"ל.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 5 דקות (ישיבת בית אל)

  22:00 | 16/02/2022 | ט"ו אדר א' התשפ"ב
 • האם אפשר לעשות הסכמים על שמירת השבת במרחב הציבורי?

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה. מעלת השבת. תפילתו של משה רבינו. פרה אדומה מסלקת את טומאת המוות על ידי תיקון החטא בשורשו. מדינת ישראל - קידוש ה'.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 53 דקות (ישיבת בית אל)

  13:00 | 16/02/2022 | ט"ו אדר א' התשפ"ב
 • פירושי חכמים ל'ויחל משה'

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: לימוד הזכות של משה רבנו; ה' אוהב את המלמדים זכות על ישראל ושונא את המקטרגים; ישראל חטאו בעגל כדי להורות דרך תשובה; הפטרת פרשת פרה - תהליך הגאולה; גאולת ישראל כדי שלא יתחלל שם ה'.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 49 דקות (ישיבת בית אל)

  13:00 | 16/02/2022 | ט"ו אדר א' התשפ"ב
 • חסידות טהורה ואמיתית

  מאת הרב הראל כהןתקציר: החסידות והתמימות שהיו לגאון האדר"ת.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 36 דקות (ישיבת בית אל)

  19:00 | 15/02/2022 | י"ד אדר א' התשפ"ב
 • משומר ונעבד בשביעית

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: פירות שגדלו על ידי עבודות האסורות בשמיטה, וכן פירות שלא הופקרו בשמיטה האם אסורים? סקירת הסוגיות ממקורם בתורה דרך הראשונים עד הפוסקים האחרונים. הקדושה שבשמיטה דרבנן.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 43 דקות (ישיבת בית אל)

  19:00 | 15/02/2022 | י"ד אדר א' התשפ"ב
 • בגדי הכהונה מבטאים את קדושת הכהנים

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: המשכן - השכינה שורה בישראל. בגדי הכהונה - הבגדים מבטאים את המהות. דברים לזכרו של הרצי"הלצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 48 דקות (ישיבת בית אל)

  19:00 | 15/02/2022 | י"ד אדר א' התשפ"ב
 • גדלותו של הרב צבי יהודה זצ"ל

  מאת הרב ישראל מזרחיתקציר: מתוך ערב עיון במלואת 40 שנה לפטירתו של הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל. הערב נערך בישיבת בני צבי.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 21 דקות (ישיבת בית אל)

  19:00 | 15/02/2022 | י"ד אדר א' התשפ"ב
 • הציונות הדתית לאורו של הרצי"ה זצ"ל

  מאת הרב יהודה זולדןתקציר: מתוך ערב עיון במלואת 40 שנה לפטירתו של הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל. הערב נערך בישיבת בני צבי.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 36 דקות (ישיבת בית אל)

  19:00 | 15/02/2022 | י"ד אדר א' התשפ"ב
 • אמונתו החזקה של הרצי"ה

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: הרב זלמן מלמד שליט"א, מתלמידיו הקרובים של מרן הרצי"ה זצ"ל, מספר על אמונתו החזקה של הרצי"ה שממנה בא המבט העמוק והגדול על כל המציאות גם בזמני קושי.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 5 דקות (ישיבת בית אל)

  14:00 | 15/02/2022 | י"ד אדר א' התשפ"ב
 • רמב"ן על פרשת תצווה - חלק ב'

  מאת הרב חיים כץתקציר: האם האורים והתומים הם מעשה אנושי או אלוקי? מה הם האורים ומה הם התומים? מדוע מזבח הקטורת לא מוזכר יחד עם כל הכלים בפרשת תרומה, אלא בפרשתנו? מה היא קטורת זרה? לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 32 דקות (ישיבת בית אל)

  18:00 | 14/02/2022 | י"ג אדר א' התשפ"ב
 • רמב"ן על פרשת תצווה - חלק א'

  מאת הרב חיים כץתקציר: מהו סוד בגדי הכהן הגדול? האם יש בתורה מילה ערבית? לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 26 דקות (ישיבת בית אל)

  18:00 | 14/02/2022 | י"ג אדר א' התשפ"ב
 • ההרגשות של כנסת ישראל כלפי ה'

  מאת הרב ש. יוסף וייצןתקציר: הרחבנו על המושג של כנסת ישראל ואיך השייכות שלה אל ה' מתבטאת בכל מיני אופנים. לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 42 דקות (ישיבת בית אל)

  18:00 | 14/02/2022 | י"ג אדר א' התשפ"ב
 • חכם עם אש - הרב יוסף ידיד הלוי זצ"ל

  מאת הרב אלעזר בן אליהותקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 26 דקות (ישיבת בית אל)

  23:00 | 12/02/2022 | י"א אדר א' התשפ"ב
 • זֶה מַעֲשֶׂה שֶׁלּוֹ וְזֶה מַעֲשֶׂה שֶׁלִּי - איסור חדירה לפרטיות

  מאת הרב שמואל אליהותקציר: *כשאדם אומר בווידוי "גזלנו", שלא יחשוב שמעולם לא גזל, כי ישנן כמה דרכים של גזל שאנשים נכשלים בהן, למשל הקורא מסמך של חברו או מסתכל בביתו של חברו.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 61 דקות (ישיבת בית אל)

  12:00 | 11/02/2022 | י' אדר א' התשפ"ב
 • בגדי כוהנים ומשמעותם

  מאת הרב יצחק בן יוסףתקציר: הסברים שונים לחשיבות בגדי הכוהנים, ולבגדי האדם בכלל.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 5 דקות (ישיבת בית אל)

  12:00 | 11/02/2022 | י' אדר א' התשפ"ב
 • פנינו דרך אור המנורה

  מאת הרב מאיר גולדויכטתקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 6 דקות (ישיבת בית אל)

  12:00 | 11/02/2022 | י' אדר א' התשפ"ב
 • מינוי עורך דין בבית הדין

  מאת הרב נועם דביר מייזלס תקציר: האם מותר למנות מורשה או עורך דין בבית הדין? מה יחס ההלכה לתורגמן, מורשה, עורך דין, וכיצד נוהגים היום בבתי הדין?לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 79 דקות (ישיבת בית אל)

  09:00 | 11/02/2022 | י' אדר א' התשפ"ב
 • שמיעת הטענות במעמד צד אחד

  מאת הרב נועם דביר מייזלס תקציר: פסיקת הלכה בדיני ממונות במעמד צד אחד, האיסור וההיתרים שהציעו הפוסקים.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 83 דקות (ישיבת בית אל)

  09:00 | 11/02/2022 | י' אדר א' התשפ"ב
 • התנהלות הדיון בבית הדין?

  מאת הרב נועם דביר מייזלס תקציר: הצורך לחזור על הטענות של בעלי הדין, מתי הדיין יכול להתערב? בטענות לטובת אחד הצדדים? מה עושים כאשר בעל דין טוען טענה חלקית או טענה שאינה נכונה?לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 83 דקות (ישיבת בית אל)

  09:00 | 11/02/2022 | י' אדר א' התשפ"ב
מציג 121 - 150 מתוך 205