• דביקותם של ישראל בה'

  מאת הרב משה חביבתקציר: כלל ישראל דבקים בה', הן מצד עדות התורה והן מצד השכל. מהות הדביקות היא שהתכונות של ישראל הם, כביכול, תכונותיו של ה'.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 40 דקות (ישיבת בית אל)

  22:00 | 06/02/2022 | ה' אדר א' התשפ"ב
 • דין "ועשית הישר והטוב" בבר מצרא

  מאת הרב משה כהןתקציר: מחלוקת ר' יונה והרשב"א בהבנת החילוק בין ירושת בכור לדין בר מצרא. הסברת דין המצרנות כגדר משפטי של "ועשית הישר והטוב" ועפ"ז זה הבנת שיטת הרשב"א.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 32 דקות (ישיבת בית אל)

  22:00 | 06/02/2022 | ה' אדר א' התשפ"ב
 • מה הטעם ש"תלת שני מזדהר איניש בשטרא"?

  מאת הרב משה כהןתקציר: כיצד חזקת ג' שנים מקנה? לרמב"ן מעיקר הדין יש למרא קמא ריעותא ואילו המחזיק מסלק את הריעותא שלו אחר ג' שנים. לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 34 דקות (ישיבת בית אל)

  22:00 | 06/02/2022 | ה' אדר א' התשפ"ב
 • בניין המקדש, קדושת מקומו וההשתדלות בבנינו

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: מחלוקת האם יש היום קדושה במקום המקדש , לדעת החתם סופר ניתן לבנות את המקדש רק על פי נביא והמנחת חינוך חולק, בניית המקדש, קדושת המקדש וירושלים, ההדרגה בכיוון האדם את גופו בתפילה, אחדות בין תלמידי חכמים, ההתקפות נגד הרב קוק זצ"ל, אהבת אהרון את כל ישראל וקירובם לתורה, התרוממות מהסתכלות על טוב ה' בעולם , ההשתדלות למען בניין המקדש. לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 50 דקות (ישיבת בית אל)

  22:00 | 06/02/2022 | ה' אדר א' התשפ"ב
 • לימוד תנ"ך

  מאת הרב שמעון קלייןתקציר: הרב שמעון קליין מלמד תנ"ך בישיבת בית אל ובמסגרות שונות נוספות, וגם כתב מספר ספרים העוסקים בתנ"ך. בשיחה איתנו הוא פירט על שיטתו המיוחדת בלימוד מתוך עיון והקשבה, סיפר על כמה מהכלים שבהם הוא מנתח את הפסוקים, שיתף בדרך האישית שעבר בעולם התורה, והסביר למה הוא מתרגש מכל פסוק שהוא לומד לעומק.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 77 דקות (ישיבת בית אל)

  12:00 | 04/02/2022 | ג' אדר א' התשפ"ב
 • רמב"ן על פרשת תרומה - חלק ב'

  מאת הרב חיים כץתקציר: מה הכוונה ב"וכן תעשו"? איך נעשים שותפים בעשיית הארון? מהי משמעות הכרובים שהיו בקודש הקודשים? לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 35 דקות (ישיבת בית אל)

  09:00 | 04/02/2022 | ג' אדר א' התשפ"ב
 • רוֹפֵא כָל בָּשָׂר וּמַפְלִיא לַעֲשׂוֹת

  מאת הרב שמואל אליהותקציר: בברכת "אשר יצר" אנו מודים על כל ארבעת העולמות שאליהם מקושר האדם: אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. אלוקים האציל את האדם, ברא אותו, יצר אותו ועשה אותו.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 60 דקות (ישיבת בית אל)

  09:00 | 04/02/2022 | ג' אדר א' התשפ"ב
 • רמב"ן על פרשת תרומה - חלק א'

  מאת הרב חיים כץתקציר: מדוע הציווי על הקמת המשכן הגיע דווקא עכשיו? מה הקשר בין המשכן למעמד הר סיני? מה הקשר בין "וזאת התרומה" ל"וזאת הברכה"?לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 30 דקות (ישיבת בית אל)

  09:00 | 04/02/2022 | ג' אדר א' התשפ"ב
 • מהותם של אבני השוהם

  מאת הרב מאיר גולדויכטתקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 4 דקות (ישיבת בית אל)

  09:00 | 04/02/2022 | ג' אדר א' התשפ"ב
 • נדרי צדקה במחשבה

  מאת הרב יצחק בן יוסףתקציר: בתורה מוזכר 'כל נדיב לב' נדיבות הלב מחייבת?, ולא רק מה שאומר במפורש ומקיים 'ומוצא שפתיך תשמור' ודנו הפוסקים מי שכתב צ'ק לצדקה והתחרט וקרע אותו האם חייב לתת את הצדקה, המניח צדקה לעני המקבץ בבית הכנסת ולא עבר דרכו לקחת את הצדקה, מה הדין?לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 11 דקות (ישיבת בית אל)

  09:00 | 04/02/2022 | ג' אדר א' התשפ"ב
 • מה לומדים ממבנה ארון הברית?

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: תלמיד חכם צריך שיהיה תוכו כברו. התורה נושאת את לומדיה. מחית עמלק הפנימי. תלמיד חכם צריך להיות אמיץ לבב. הדור קיבלוה בימי אחשוורוש ובימינו.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 48 דקות (ישיבת בית אל)

  15:00 | 03/02/2022 | ב' אדר א' התשפ"ב
 • מה היחס בין השתדלות לבין ביטחון בה'

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: הפרשה אומרת לנו "רק שבתו יתן ורפוא ירפא" ודורשים חזל שמכאן למדו שניתנה רשות לרופא לרפא, הרב מציג שיטות שונות ביחס שבין ההשתדלות שאנו צריכים לעשות ובין הביטחון שאנו צריכים לסמוך על ה' שידאג לנו.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 62 דקות (ישיבת בית אל)

  15:00 | 31/01/2022 | כ"ט שבט התשפ"ב
 • תיקון המידות

  מאת הרב משה חביבתקציר: לרגל היורצייט של רבי ישראל סלאנטר הרב עסק בו ובדמותו ובחשיבות תיקון המידות בדרכו של הרב זצללצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 42 דקות (ישיבת בית אל)

  16:00 | 30/01/2022 | כ"ח שבט התשפ"ב
 • צדדים משלימים בעם ישראל וניהול מחלוקות

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: הרב עוסק בשיעור בגדר החיוב לשנוא את החטאים ומזה ק"ו גדולה מידה טובה לאהוב את המצוות והזכויות, ומתוך זה הרב עסק בצדדים בעם ישראל והמחלוקת היום.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 43 דקות (ישיבת בית אל)

  16:00 | 30/01/2022 | כ"ח שבט התשפ"ב
 • איך לומדים עיון?

  מאת הרב משה כהןתקציר: הרב משה כהן, ר"מ שיעור ב', הוא הר"מ המזוהה ביותר עם לימוד עיון בישיבה. בשיחה איתנו הוא הסביר בניסוחים המיוחדים שלו מהו בעצם לימוד עיון, מה חשיבותו ואיך מתמודדים עם הקושי שבלימוד הזה, הדגים איך פותחים סוגיה ולומדים אותה, וגם סיפר על הדרך האישית שלו בעולם הישיבות.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 78 דקות (ישיבת בית אל)

  19:00 | 29/01/2022 | כ"ז שבט התשפ"ב
 • חיים בין חופש לדרור

  מאת הרב מאיר גולדויכטתקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 6 דקות (ישיבת בית אל)

  11:00 | 28/01/2022 | כ"ו שבט התשפ"ב
 • שנה מעוברת והלכותיה

  מאת הרב יצחק בן יוסףתקציר: מתי נקיים אירועים במעגל החיים בשנה מעוברת - בר מצווה, יארצייט, יום פטירת משה רבינו, סעודת הודיה על נס, מילוי כתובה, נדרים והלוואות. ועוד לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 18 דקות (ישיבת בית אל)

  11:00 | 28/01/2022 | כ"ו שבט התשפ"ב
 • הקשר שבין פרשת יתרו לבין פרשת משפטים

  מאת הרב חיים אביהוא שוורץתקציר: הרב עוסק בשינוי הקיצוני שבין הגדולה והעוצמה של הדיברות הראשונים "אני ה' אלוקיך" לבין הדיברות האחרונים דעוסקים לכאורה בעניינים נמוכים "לא תרצח" "לא תנאף" וכן לפרשה שבאה לאחר מכן, פרשת משפטים שמלאה בכל מיני פרטים קטנים וארצייםלצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 45 דקות (ישיבת בית אל)

  14:00 | 27/01/2022 | כ"ה שבט התשפ"ב
 • נעשה ונשמע

  מאת הרב יוסף אפריוןתקציר: הרב מציג חמישה פירושים למה שאומרים בני ישראל במעמד הברית הסוף פרשת משפטים.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 44 דקות (ישיבת בית אל)

  14:00 | 27/01/2022 | כ"ה שבט התשפ"ב
 • לא תחנם והיתר מכירה

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: מחלוקת הראשונים בגדרי איסור לא תחנם וגדרי גר תושב בזה"ז והאם הדבר חל על ישמעאלים. מחלוקת האחרונים בדבר היתכנותו של היתר מכירה למרות מכירת הקרקע לנכרי וחיפוש הפתרונות לצורך קיום היישוב היהודי בשנת שמיטה.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 52 דקות (ישיבת בית אל)

  14:00 | 27/01/2022 | כ"ה שבט התשפ"ב
 • רמב"ן על פרשת יתרו

  מאת הרב חיים כץתקציר: מדוע לא נכתבו "זכור" ו-"שמור" יחדיו? מדוע דווקא לקידוש היום קוראים "קידושא רבה"? כיצד זוכרים את השבת? כיצד מקדשים את השבת?לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 33 דקות (ישיבת בית אל)

  00:00 | 27/01/2022 | כ"ה שבט התשפ"ב
 • מיהו הרש"ש הקדוש?!

  מאת הרב אלעזר בן אליהותקציר: לימוד קבלה בדורות של גאולה? - שיעור מיוחד לכבוד י' בשבט הילולות הרש"ש הקדוש לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 26 דקות (ישיבת בית אל)

  21:00 | 25/01/2022 | כ"ג שבט התשפ"ב
 • סיפורים והנהגות ממסכת חייו של רבי חיים פלאג'י

  מאת הרב אלעזר בן אליהותקציר: לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 28 דקות (ישיבת בית אל)

  21:00 | 25/01/2022 | כ"ג שבט התשפ"ב
 • ט"ו בשבט - השקעה לטווח ארוך!

  מאת הרב ידידיה סעיידתקציר: הרב ידידיה סעייד בסיפור מיוחד על עץ החרובלצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 2 דקות (ישיבת בית אל)

  21:00 | 25/01/2022 | כ"ג שבט התשפ"ב
 • מעמד הר סיני והתורה שלעתיד לבוא

  מאת הרב אליהו בריןתקציר: הר עוסק במשמעות של מעמד הר סיני ובגדלות שלו וכן בתורה שעתידה להינתן לעתיד לבוא, תורה גדולה שאנו ממש נראה איך היא משפיעה על החיים שלנו.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 40 דקות (ישיבת בית אל)

  20:00 | 24/01/2022 | כ"ב שבט התשפ"ב
 • ההסתכלות של הרב קוק על המציאות וסוגיית הגיור בימינו

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: בחלק הראשון של השיעור הרב עוסק בהסתכלות האחדותית של הרב זצ"ל על המציאות וההבנה שכל אחד בעם ישראל מקדם את הגאולה בדרכו שלו. בחלקו השני של השיעור הרב עוסק בסוגיית הגיור בימינו ומציג את שני צדדי ההתלבטות.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 38 דקות (ישיבת בית אל)

  20:00 | 24/01/2022 | כ"ב שבט התשפ"ב
 • טו בשבט וארץ ישראל

  מאת הרב ש. יוסף וייצןתקציר: הרב עוסק בעינינה של ארץ ישראל ובחשיבות שלה. בהשתוקקות לארץ ישראל ובמשמעות של אכילת הפירות.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 44 דקות (ישיבת בית אל)

  20:00 | 24/01/2022 | כ"ב שבט התשפ"ב
 • ייחודה של ארץ ישראל

  מאת הרב בעז אשלתקציר: הרב עוסק בייחודה של ארץ ישראל ע"פ הרמב"ן שמסביר שלארץ ישראל יש קשר ישיר עם ה' לעומת חו"ל ששם הקשר הוא לא ישיר.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 40 דקות (ישיבת בית אל)

  05:00 | 24/01/2022 | כ"ב שבט התשפ"ב
 • הספד לרב אליעזר ולדמן זצ"ל

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: על חבורת התלמידים המצומצמת שלמדה במרכז הרב, על המבט המיוחד והעמוק של מרן הרב צבי יהודה ועל חשיבות האחדות.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 24 דקות (ישיבת בית אל)

  05:00 | 24/01/2022 | כ"ב שבט התשפ"ב
 • איך אפשר לא לחמוד?

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: הטהרה שנצרכת לפני קבלת התורה. לימוד תורה באהבה בלי רפיון. לעבוד את ה' בכל מצב שבו נמצאים. הקשר של ישראל והקב"ה הוא קשר מוחלט בלתי אמצעי. אך מקיימים 'לא תחמוד'?לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 44 דקות (ישיבת בית אל)

  05:00 | 24/01/2022 | כ"ב שבט התשפ"ב