שבע ברכות

6981 הורדותגודל 78Kהוכנס בי"ז אלול התשס"ח
שבע ברכות.
צילום: בניהו רצון בלומנפלד.

שבע ברכות להדפסה בפונט גדול לחופה או לסעודות.