שבע ברכות לחתן וכלה

3991 הורדותגודל 299Kהוכנס בי"ז שבט התשס"ט
שבע ברכות.
צילום: בניהו רצון בלומנפלד.

יש להדפיס את הדפים ולחתוך לגודל חצי עמוד. את הברכות מוסרים מראש למכובד בברכה.