שבע ברכות בפונט גדול

2375 הורדותגודל 423Kהוכנס בי"ט חשון התשע"ב
שבע ברכות.
צילום: בניהו רצון בלומנפלד.

כרטיסי שבע ברכות להדפסה בפונט גדול, מעוצב ופשוט. באדיבות בניהו רצון בלומנפלד.
המלצת יוצר הכרטיסים: הפורמט מיועד במקור להדפסה על קאפה בגודל A3 שאותו ניתן לחתוך באמצע, (כך שכל ברכה בגודל A4). ניתן לבצע הדפסה כזו בחנויות דפוס דיגיטלי.
שימו לב לסדר הברכות. יש לסדר לאחר ההדפסה.