זימון לשבע ברכות

2994 הורדותגודל 23Kהוכנס בי"ד שבט התשס"ט
שבע ברכות.
צילום: בניהו רצון בלומנפלד.

לאחרונה נתקלנו בסעודת שבע ברכות שהמכובד בזימון התבלבל בגלל הפונט הקטן בסידור ובגלל שיש לדלג לאחר אמירת רבותי נברך וכו' אל "דוי הסר". הדפסנו הכל כסדר ובפונט גדול כדי להסיר מכשול