סדר תשליך

10665 הורדותגודל 130Kהוכנס בט"ו אלול התשס"ח
ותשליך במצולות ים.
צילום: בבא קמא.

סדר תשליך להדפסה ונשיאה בקלות בראש השנה. ע"פ מנהג האשכנזים.