סדר אושפיזין

1817 הורדותגודל 61Kהוכנס בי"ז אלול התשס"ח
סוכה
צילום: בבא קמא.