סודוקו

יש למלא את המטריצה כך שבכל ריבוע, שורה ועמודה יופיעו כל הספרות.