סידור צורות

יש לסדר את הצורות המופיעות בתחתית המסך על גבי הלוח עד להשלמתו. גוררים את הצורות המופיעות למטה באמצעות העכבר. ניתן לסובב אותן באמצעות מקש "רווח". אם מצטברות יותר מידי צורות בתחתית המסך, המשחק מסתיים.