מלחמת אפצי'

תנועה עם החצים ירי עם מקש רווח. אספו כלי נשק נוספים והלחמו באוייבים.