מטוס חלל

יש להשמיד את חלליות האויב באמצעות ירי (מקש רווח). תנועה באמצעות W,A,S,D. מקש B משמש ליצירת מגן. P לעצירת המשחק.