הצלה

הטיסו את מסוק "הצלה" והצילו ניצולים. עולים מעלה עם חץ למעלה. נעים ימין ושמאל עם החצים. שינוי הילוך עם מספרים 1-4. תדלוק בנקודות התדלוק עם מקש רווח. עברו משימה אחר משימה והיו קשובים להוראות.