שבירת לבנים

יש להעלים את האבנים הצבעוניות שעל הלוח. על ידי גרירה של אבן בודדת לעבר אבנים עם צבע זהה. האבן וכל האבנים בעלות צבע זהה הצמודות אליה יעלמו. כדי להעלים לבנה בודדת יש להשתמש באחד מכוכבי הקסם.