שוברים קירות

יש לשבור את הלבנים באמצעות הכדור. הזהרו שהכדור לא יפול, הכו בו באמצעות המחבט.