שוברים לבנים

יש להזיז לשלוח את הכדור לפגוע בלבנים ולשוברן. חבטו בכדור שוב באמצעות המחבט. שימו לב לבונוסים הנופלים לאחר שבירת הלבנים הצבעוניות.