יורה גולות

יש להעלים את הגולות על ידי יצירת שרשרת של לפחות שלוש. לחיצה על העכבר גורמת לגולה חדשה להשתחרר מהתותח, ולחיצה על מקש הרווח מחליפה את צבע הגולה שמבמחסנית.