כדורים קופצים

יש לפגוע בכדורים בעלי צבע זהה על מנת להעלימם. כאשר מצטרפים 3 כדורים זהים הם נעלמים.