משחק זיכרון

יש לזכור בעל פה את ציורים המופיעים ולאחר מכן להצביע עליהם לפי הסדר.