כוח משיכה

יש להעלים את הקוביות על ידי יצירת שרשרת של שלוש קוביות בעזרת סיבוב הלוח מספר פעמים המוקצבים מראש, שמאלה, ימינה או להופכו.