כרטיסי כיבוד לראש השנה

9201 הורדותגודל 192Kהוכנס בי"ז אלול התשס"ח
רימונים.
צילום: בבא קמא.

גבאי בתי הכנסת

עם פרוש השנה החדשה שלוחה לכם ברכת כתיבה וחתימה טובה.
אתר "בבא קמא" מגיש לכם בזאת קובץ PDF המכיל כרטיסי-כיבוד למתפללי בית הכנסת שלכם.

כאשר תרצו לכבד מי מהמתפללים בפתיחת ארון הקודש או בעליה לתורה, הגישו לו את הכרטיס התואם.
שימו לב, הכרטיסים ממוספרים לפי סדר התפילות ובהתאם למחזור רינת ישראל נוסח ספרד.
חל איסור לדבר בין התקיעות. כרטיסים אלו יעזרו בשמירת הלכה זו.
גיזרו את הכרטיסים לפי הסימון, והשתמשו בהם כדי לכבד את מתפללי בית הכנסת בפתיחת הארון, ובעליות לתורה. 
הקובץ מעודכן לראש השנה תשפ"ד.