• לא להתבייש בעבודת ה' - הרב דב ביגון

  תפילה / סדר היום (8 דקות) (מכון מאיר)

  16:00 | 19/11/2020 | ג' כסלו התשפ"א
 • זכירת השבת - לא הכל ממך ! - הרב דב ביגון

  לימוד תורה (4 דקות) (מכון מאיר)

  16:00 | 19/11/2020 | ג' כסלו התשפ"א
 • הדרכות לאברכים ומפגשים עם רפורמים

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: כמה שנים להישאר בישיבה לפני שיוצאים להשפיע? כמה לימודי אמונה אברכים צריכים? מה הרב חושב על מפגשים עם רפורמים?לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 29 דקות (ישיבת בית אל)

  13:00 | 19/11/2020 | ג' כסלו התשפ"א
 • האם מותר להיפגש עם רפורמים?

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: הרב מתייחס לשאלה שעלתה בעקבות שיחה שקיים בנו הרב אליעזר מלמד עם רבה רפורמית, ועורר סערה בקרב הרבה רבנים. הרב מסביר מתי אסור להיפגש עם רפורמים ומתי מותר, וכן מה הדרך לעשות מחלוקות בין תלמידי חכמים.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 21 דקות (ישיבת בית אל)

  13:00 | 19/11/2020 | ג' כסלו התשפ"א
 • לנר תמיד אקח לי

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: אשרינו! ◆ רעב לשמוע ◆רשפיה רשפי אש ◆אם תמצה עומק הדין ◆ לא מעלמא הדין ◆אש תמיד ◆ מן העולם ועד העולם.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 48 דקות (ישיבת בית אל)

  00:00 | 19/11/2020 | ג' כסלו התשפ"א
 • תלמידי חכמים של שבת ושל יו"ט

  מאת הרב משה חביבתקציר: ישנם שני סוגים של ת"ח - כאלו שמורידים שפע של תורה חדשה משמיים, וכאלו שמדריכים את התורה.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 43 דקות (ישיבת בית אל)

  22:00 | 18/11/2020 | ב' כסלו התשפ"א
 • "ויתן לך האלוקים" - יתן ויחזור ויתן

  מאת הרב חיים כץתקציר: יצחק מברך את יעקב "ויתן לך האלוקים" ומביא רש"י בשם המדרש שהכוונה היא "יתן ויחזור ויתן" ביאור משמעותה של הנתינה החוזרת ועניינה.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 44 דקות (ישיבת בית אל)

  21:00 | 18/11/2020 | ב' כסלו התשפ"א
 • "ראה ריח בני" - על חוש הריח בעבודת ה' - הרב אייל ורד

  עבודת הנפש בעקבות הפרשה (15 דקות) (מכון מאיר)

  18:00 | 18/11/2020 | ב' כסלו התשפ"א
 • הקב"ה משגיח על מעשיך גם כשהם במחשך - הרב דב ביגון

  תפילה / סדר היום (7 דקות) (מכון מאיר)

  18:00 | 18/11/2020 | ב' כסלו התשפ"א
 • כבוד הורים והאחים הגדולים - הרב דב ביגון

  לימוד תורה (4 דקות) (מכון מאיר)

  18:00 | 18/11/2020 | ב' כסלו התשפ"א
 • המצוה שלא לתור אחר מחשבת הלב וראיית העיניים - הרב דב ביגון

  תפילה / סדר היום (4 דקות) (מכון מאיר)

  17:00 | 18/11/2020 | ב' כסלו התשפ"א
 • "בא אחיך במרמה" - "תתן אמת ליעקב" - הרב מנחם בן יעקב

  פרשת השבוע (15 דקות) (מכון מאיר)

  17:00 | 18/11/2020 | ב' כסלו התשפ"א
 • עשר זכרונות שצריך כל אדם לזכור בכל יום - הרב דב ביגון

  לימוד תורה (6 דקות) (מכון מאיר)

  17:00 | 18/11/2020 | ב' כסלו התשפ"א
 • מצווה זו פקודה או הוראה?

  מאת הרב שמעון קלייןתקציר: חז"ל מבינים שכאשר הקב"ה נתן את המצוות, אין הכוונה להוראות ביצוע בלבד? הכוונה היא לתת לעם ישראל רעיון לביצוע, ועם ישראל לדורותיו יפתח אותו בכל דור דור לכדי הוראות מעשיות. כל דור נותן את הבנתו שלו לרעיון האלוקי.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 45 דקות (ישיבת בית אל)

  16:00 | 17/11/2020 | א' כסלו התשפ"א
 • איך מתגלית השגחת ה' ?

  מאת הרב הראל כהןתקציר: איך הרב קוק התייחס להשכלה? איך הקב"ה הקדים תרופה לירידה הרוחנית שהביאה ההשכלה?לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 34 דקות (ישיבת בית אל)

  16:00 | 17/11/2020 | א' כסלו התשפ"א
 • מדוע אישה פטורה מלמול את בנה?

  מאת הרב שמעון קלייןתקציר: המקור ללימוד חז"ל שאין האישה מחויובת למול את בנה מהפסוק "כאשר צווה אותו אלוקים" - אותו ולא אותה, נראה מאוד לא מובן. אולם כאשר קוראים את הפרשה עצמה לעומק , כמו שקראו רבותינו אפשר להבחין כיצד ה' יתברך בעצמו רומז למה שחכמים פסקו, וכן בכל התורה כולה. לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 43 דקות (ישיבת בית אל)

  16:00 | 17/11/2020 | א' כסלו התשפ"א
 • מדינת ישראל - יסוד כיסא ה' בעולם

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: השאיפה למדינת כל אזרחיה - מדינה שיסודה הוא רק שותפות. מדינת ישראל היא יסוד כיסא ה' בעולם. קרבה לה' ולקדושה מתוך אמון בערך עצמו.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 40 דקות (ישיבת בית אל)

  15:00 | 16/11/2020 | כ"ט חשון התשפ"א
 • חשיבות הפרטים וקדושת החיים של היהדות

  מאת הרב משה חביבתקציר: החביבות שבפרטים הקטנים. גדלותו של משה רבינו. ההבדל בין הצדיקים לשבת ויו"ט.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 38 דקות (ישיבת בית אל)

  15:00 | 16/11/2020 | כ"ט חשון התשפ"א
 • מידתו של יצחק, ומעלתם של האבות

  מאת הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"אתקציר: הופעות שונות במידת הגבורה - מידתו של יצחק. יצחק הוא עמוד העבודה, ביאור עבודת התפילה. שני סוגי גדולים - צדיק ובעל תשובה. ויש צדיקים שהם גם בעלי תשובה, כמו מרן הרב קוק. אצל האבות התגלתה אמונה ברמה גבוהה מאוד, והייתה בגדלות עצומה. והמעלה הזאת חוזרת באחרית הימים. 'תלמידי חכמים שבארץ ישראל מנעימים זה לזה בהלכה' גם כשלא מסכימים.לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 49 דקות (ישיבת בית אל)

  15:00 | 16/11/2020 | כ"ט חשון התשפ"א
 • תפילה מועילה בין לפני גזר דין ובין לאחר גזר דין - הרב דב ביגון

  לימוד תורה (4 דקות) (מכון מאיר)

  11:00 | 15/11/2020 | כ"ח חשון התשפ"א
 • איך השבת היא זכר ליציאת מצרים?

  מאת מתנאל רהטתקציר: בכל ליל שבת אנחנו אומרים בקידוש שהשבת היא זכר ליציאת מצרים אבל איך השבת קשורה ליציאת מצרים? ואיך מצוות אחרות כמו תפילין וציצית מזכירות גם הן את יציאת מצרים?לצפייה בשיעוראורך קובץ הוידאו: 2 דקות (ישיבת בית אל)

  10:00 | 13/11/2020 | כ"ו חשון התשפ"א
מציג 181 - 201 מתוך 201