שריפת חמץ

5139 הורדותגודל 37Kהוכנס בז' אדר התש"ע
שריפת חמץ
צילום: בבא קמא.

נוסח כל חמירא וחמיעה שאומרים בעת שריפת החמץ. מתאים להדפסה כדי לקחת אל המדורה בה שורפים חמץ. באופן זה לא צריך לטלטל את ההגדה יחד עם החמץ.