סדר הבדלה

2985 הורדותגודל 45Kהוכנס בה' טבת התשס"ט
כוס יין.
צילום: בבא קמא.

סדר הבדלה למוצאי שבת להורדה והדפסה כמנהג האשכנזים.