בדיקת חמץ

5703 הורדותגודל 58Kהוכנס בז' אדר התש"ע
בדיקת חמץ
צילום: בבא קמא.

הנוסח והברכות של סדר בדיקת חמץ. הקובץ כולל את נוסח הברכה, תקציר הדינים ואמירת כל חמירא וחמיעה. מותאם להדפסה על עמוד אחד ולשימוש בעת בדיקת חמץ.