סיפורי דגים

הזיזו את הדג באמצעות העכבר ואכלו דגים קטנים מכם. לאט לאט תגדלו ותוכלו לאכול דגים גדולים יותר.