אכול דג

כוונו את הדג לעבר הדגים האחרים. אפשר לאכול רק דגים קטנים יותר. נסו לטרוף כמה דגים ברצף כדי לקבל ניקוד גבוה יותר.