דג אוכל דג

יש להקיף בעיגול עם העכבר דגים שבאותו צבע על מנת שיהפכו לדג אחד גדול. המנצח הוא מי שמצליח להשאיר רק דג אחד במסך.