חתול רחוב

נסו לתפוס את כל הדגים. תנועה באמצעות החצים. הזהרו מהתולעים הארסיות וזכרו לצאת מהמים לשאוף אוויר.