תותח פטריות

כוונו באמצעות העכבר את התותח לעבר הדליים. עליכם לירות בעוצמה מדוייקת את הפטריות כך שתכנס אחת לכל דלי.