תרנגול כפרות

הכה בגרזן, גרום לתרנגולים ולביצים להעלם. משחק חשיבה באמצעות העכבר.