תרנגול כפרות 2

הכו בגרזן וגרמו למבנה שעליו יושבות התרנגולות להתפרק. העלימו את כל התרנגולים כדי לעבור שלב.