טייס פעלולים

עליכם להטיס את המטוס במסלול ולעבור בין המכשולים. עקבו אחר החץ בראש המסך. תנועה עם העכבר.