בן 10

כוונו את הכדור לעבר המטרה. נסו להשלים רצף של 3 מפלצות זהות כדי להעלימן.