חילוף אבנים 2

החליפו בין שתי אבנים טובות צמודות כדי להגיע לרצף של 3 אבנים זהות.