לוח ספירת העומר תשע"ד

3461 הורדותגודל 289Kהוכנס בכ"א אדר ב' התשע"א
שיבולים.
צילום: בבא קמא.

לוח להדפסה ספירת העומר לשנת תשע"ד. יש להדפיס את הלוח משני צידי הדף. הלוח כולל תאריך עברי ולועזי וכן את ימות השבוע. בלוח זה (כמקובל) ספירת היום נאמרת בתפילת ערבית יום לפני התאריך .