קידוש לבנה

961 הורדותגודל 45Kהוכנס בכ"ט חשון התש"ע
התחדשות הלבנה (ג' שבט,התשע
צילום: בבא קמא

קידוש לבנה להדפסה ולחלוקה. ברכת הלבנה מודפסת באותיות קידוש לבנה, ומתאימה להדפסה על דף אחד A4 בהדפסה דו צדדית. גבאים יוכלו להדפיס כדי לחלק למתפללים.
בצילום: חידוש הלבנה (ג' שבט,התשע"ג).