מטוס TU-46

הטיסו את המטוס והנוסעים במשימות השונות. שליטה על המהירות: חצים למעלה ולמטה. הטו את המטוס עם חצים ימין/שמאל.
התנעת המטוס עם מקש I. שינוי מצב גלגלי המטוס (יש לסגור אותם בטיסות בגובה) עם מקש G. שליטה על דש המטוס (חשוב לנחיתה) עם מקש F. מקש רווח כדי להסתובב לאחור.
מקש E לטיסות ארוכות השתמשו במקש Z שיגביר את המהירות פי 16.