חרוש את השמיים

עליכם לטוס במרחב האוירי ולבצע את המשימות הנדרשות במטרה להגן מפני האויב הנאצי. חצים ימינה ושמאלה ישמשו אתכם לקביעת מהירות המטוס (מהר/לאט). חצים למעלה ולמטה ינווטו את המטוס מעלה ומטה. מקשים S וA משמשים לירי ולהטלת פצצות.