כנפי מלחמה

טיסה קטלנית בעיצומה של מלחת העולם השניה. מטוסכם מוקף מטוסים גרמניים, עליכם לעמוד במשימה ולנסות להפיל כמה שיותר מטוסי אויב. השתמשו בעכבר או במקלדת כדי לטוס, לבצע תמרונים וכדי לירות - מקשים X,C,V,B. מקש P או מקש ESC יאפשרו לכם לצאת לרגע ולשדרג את המטוס. על כל מטוס שתפילו תקבלו נקודת שדרוג שעימה אפשר לשפר את יכולות המטוס או לתקנו.