תפילת יום העצמאות

3878 הורדותגודל 328Kהוכנס בכ"ח ניסן התש"ע
דגל ישראל.
צילום: בבא קמא.

סדר תפילת ערבית ליל יום העצמאות כפי שנקבע בזמנו על ידי הרבנות הראשית ונתקבל המנהג. הקובץ כולל את התוספות בלבד. ניתן להוריד גם קובץ תפילת ערבית להדפסה.