קינות לתשעה באב (ספרד)

997 הורדותגודל 896Kהוכנס בי"ג אב התשע"ז
הכותר המערבי בלילה.
צילום: בבא קמא.

קינות לתשעה באב נוסח אשכנז (ספרד) קובץ בפורט pdf.