תפילת האשה על בעלה

2902 הורדותגודל 33Kהוכנס בכ"ג תשרי התשס"ט
הכותל המערבי.
צילום: בבא קמא.

מכון שיש כוח בתפילה לשנות את הטבע, בתפילה זו יש בקשות מחד גיסא לפתיחת הלב בתורה (כפי שמצינו בתפילה ''והאר עינינו בתורתך ודבק לבנו במצוותיך ויחד לבבנו לאהבה וליראה את שמך'' ובתפילת שמונה עשרה ב"השיבנו"(ובגמרא מסכת ברכות דף יז מובא שיש לאישה חלק בתורת בעלה) ומאידך גיסא להצלחתו בגשמיות והרי הצלחתו זו היא למעשה הצלחתם.