חניה בתשלום 3D

הנחו את רכבי הלקוחות כדי להרויח כסף. החזירו להם את הרכב כשהם חוזרים. בכל פעם הכנסו לרכב של הלקוח (עם מקש רווח) והכנו אותו במגרש החניה הסמוך (באמצעות מקשי החצים) במקום המתאים למספר. כשלקוח ירצה את הרכב שלו בחזרה תופיע הודעה בתחתית המסך עם מספר הרכב שלו.